เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute
ORDER No. ITEM / รายการ SIZE CODE F-Length L
EMC011 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 1/16 1/8 3/16 1-1/2
EMC012 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 1/8 1/8 1/2 1-1/2
EMC013 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 5/32 3/16 9/16 2"
EMC014 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 3/16 3/16 5/8 2"
EMC015 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 1/4 1/4 3/1 2-1/2
EMC016 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 5/16 5/16 13/16 2-1/2
EMC017 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 3/8 3/8 7/8 2-1/2
EMC018 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 1/2 1/2 1" 3"
EMC019 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 5/8 5/8 1-1/4 3-1/2
EMC020 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 3/4 3/4 1-1/2 4"
EMC031 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 0.5 3 1.5 39
EMC032 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 0.6 3 1.8 39
EMC033 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 0.7 3 2.1 39
EMC034 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 0.8 3 2.5 39
EMC035 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 0.9 3 2.5 39
EMC036 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 1 3 3 39
EMC037 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 1.5 3 5 39
EMC038 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 2 3 7 39
EMC039 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 2.5 3 7 39
EMC040 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 3 3 9 39
EMC041 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 3.5 4 12 51
EMC042 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 4 4 14 51
EMC043 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 4.5 5 14 51
EMC044 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 5 5 16 51
EMC045 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 6 6 19 64
EMC046 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 7 8 19 64
EMC047 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 8 8 21 64
EMC048 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 9 10 22 70
EMC049 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 10 10 22 70
EMC050 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 11 11 25 70
EMC051 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 12 12 25 76
EMC052 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 14 14 36 89
EMC053 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 16 16 32 89
EMC054 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 18 18 35 102
EMC055 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 20 20 38 102
เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute
ORDER No. ITEM / รายการ SIZE CODE F - Length L
EMC101 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 1/16 1/8 3/16 1-1/2
EMC102 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 1/8 1/8 1/2 1-1/2
EMC103 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 5/32 3/16 9/16 2"
EMC104 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 3/16 3/16 5/8 2"
EMC105 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 1/4 1/4 3/4 1-1/2
EMC106 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 5/16 5/16 13/16 1-1/2
EMC107 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 3/8 3/8 7/8 1-1/2
EMC108 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 1/2 1/2 1" 3"
EMC109 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 5/8 5/8 1-1/4 3-1/2
EMC110 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 3/4 3/4 1-1/2 4"
EMC111 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 1" 1" 1-1/2 4"
EMC140 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 1 3/td> 3 39
EMC141 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 1.5 3 3 39
EMC142 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 2 3 7 39
EMC143 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 2.5 3 7 39
EMC144 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 3 3 9 39
EMC145 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 3.5 4 12 51
EMC146 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 4 4 14 51
EMC147 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 4.5 5 14 51
EMC148 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 5 5 16 51
EMC149 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 6 6 19 64
EMC150 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 7 8 19 64
EMC151 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 8 8 21 64
EMC152 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 9 10 22 70
EMC153 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 10 10 22 70
EMC154 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 11 11 25 70
EMC155 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 12 12 25 76
EMC156 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 14 14 30 89
EMC157 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 16 16 32 89
EMC158 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 18 18 35 102
EMC159 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 20 20 38 102
EMC160 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 25 25 38 102
เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute
ORDER No. ITEM / รายการ SIZE CODE F - Length L
EMC201 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute 1/8 1/8 1/2 1-1/2
EMC202 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute 5/32 3/16 9/16 2"
EMC203 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute 3/16 3/16 5/8 2"
EMC204 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute 1/4 1/4 3/4 1-1/2
EMC205 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute 5/16 5/16 13/16 1-1/2
EMC206 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute 3/8 3/8 7/8 1-1/2
EMC207 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute 1/2 1/2 1" 3"
EMC208 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute 5/8 3/4 1-1/4 3-1/2
EMC209 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute 3/4 3/4 1-1/2 4"
เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute
ORDER No. ITEM / รายการ SIZE CODE F - Length L
EMC211 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 0.5 3 1.5 39
EMC212 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 0.6 3 1.8 39
EMC213 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 0.8 3 2.5 39
EMC214 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 1 3 3 39
EMC215 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 1.5 3 5 39
EMC217 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 2.5 3 7 39
EMC218 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 3 3 9 39
EMC219 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 3.5 4 12 51
EMC220 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 4 4 14 51
EMC221 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 4.5 5 14 51
EMC222 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 5 5 16 51
EMC223 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 6 6 19 64
EMC224 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 7 8 16 64
EMC225 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 8 8 21 64
EMC226 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 9 10 22 70
EMC227 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 10 10 22 70
EMC228 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 11 11 25 70
EMC229 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 12 12 25 76
EMC230 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 14 14 30 89
EMC231 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 16 16 35 89
EMC232 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 18 18 35 102
EMC233 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 32 20 38 102
EMC234 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 25 28 38 102
เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Long Series
ORDER No. ITEM / รายการ SIZE CODE F - Length L
EMC236 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Long Series 3 3 6 76
EMC237 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Long Series 4 4 8 76
EMC238 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Long Series 5 5 10 76
EMC239 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Long Series 6 6 12 100
EMC240 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Long Series 8 8 14 100
EMC241 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Long Series 10 10 18 100
EMC243 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Long Series 12 12 22 152
EMC244 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Long Series 14 14 26 152
EMC245 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Long Series 16 16 30 152
EMC246 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Long Series 18 18 34 152
EMC247 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Long Series 20 20 38 152
เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute
ORDER No. ITEM / รายการ SIZE CODE F - Length L
EMC151 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 1 6 2.5 55
EMC152 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 1.5 6 4 55
EMC153 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 2 6 6 55
EMC154 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 2.5 6 7 55
EMC155 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 3 6 10 55
EMC156 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 3.5 6 12 60
EMC157 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 3.5 6 12 60
EMC158 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 4.5 6 15 60
EMC159 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 5 6 15 60
EMC160 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 5.5 6 15 60
EMC161 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 6 6 15 60
EMC162 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 6.5 8 20 65
EMC163 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 7 8 20 70
EMC164 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 7.5 8 20 70
EMC165 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 8 8 20 70
EMC166 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 8.5 10 25 80
EMC167 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 9 10 25 80
EMC168 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 9.5 10 25 80
EMC170 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 11 12 30 90
EMC171 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 12 12 30 90
EMC172 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 13 12 35 95
EMC173 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 14 12 35 95
EMC174 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 15 16 40 105
EMC175 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 16 16 40 105
EMC176 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 18 16 40 105
EMC177 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 20 20 45 115
EMC178 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 22 20 45 115
EMC179 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 25 25 50 125
EMC180 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 28 25 55 125
EMC181 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 30 25 55 125
EMC182 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 32 32 60 145
เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute
ORDER NO. ITEM / รายการ SIZE CODE F - Length L
EMC099 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 2 6 6 55
EMC100 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 2.5 6 7 88
EMC101 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 3 6 10 50
EMC102 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 3.5 6 12 60
EMC103 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 4 6 12 60
EMC104 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 4.5 6 15 60
EMC105 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 5 6 15 60
EMC106 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 5.5 6 15 60
EMC107 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 6 6 15 60
EMC108 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 6.5 8 20 65
EMC109 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 7 8 20 65
EMC110 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 7.5 8 20 65
EMC111 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 8 8 20 65
EMC112 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 8.5 10 25 70
EMC113 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 9 10 25 70
EMC114 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 9.5 10 25 70
EMC115 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 10 10 25 70
EMC116 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 11 12 30 80
EMC117 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 12 12 30 80
EMC118 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 13 12 35 90
EMC119 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 14 12 35 90
EMC120 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 15 16 40 95
EMC121 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 16 16 40 95
EMC122 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 17 16 40 95
EMC123 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 18 16 40 95
EMC124 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 19 20 45 110
EMC125 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 20 20 45 110
EMC126 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 22 20 45 110
EMC127 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 25 25 50 120
EMC128 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 28 28 55 125
EMC129 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 30 25 55 125
EMC130 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 32 32 60 145
เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series
ORDER NO. ITEM / รายการ SIZE CODE F - Length L
EMC131 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 3 6 15 60
EMC132 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 4 6 20 65
EMC133 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 5 5 25 70
EMC134 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 6 6 25 70
EMC135 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 8 8 35 85
EMC136 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 10 10 45 100
EMC137 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 12 12 55 115
EMC138 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 14 16 55 120
EMC139 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 16 16 65 130
EMC140 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 16 16 65 130
EMC141 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 20 20 75 145
EMC142 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 25 25 90 165
EMC143 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 32 32 85 180
EMC144 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 16 16 100 160
EMC145 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 20 20 100 180
EMC146 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 20 20 150 230
EMC147 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 25 25 150 250
EMC148 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 32 32 150 250
EMC149 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 32 32 200 280
เอ็นมิลกัดหยาบ
ORDER No. ITEM / รายการ SIZE CODE F - Length L
EMC359 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 1/4 3/8 5/8 2-7/16
EMC360 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 5/16 3/8 3/4 2-1/2
EMC361 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 3/8 3/8 3/4 2-1/2
EMC362 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 1/2 1/2 1-1/4 3-1/4
EMC363 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 5/8 5/8 1-5/8 3-3/4
EMC364 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 3/4 3/4 1-5/8; 3-3/4
EMC365 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 1" 3/4 2" 4"
EMC366 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 1" 1" 2" 4"
EMC367 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 1-1/4 1-1/4 2" 4-1/2
EMC368 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 1-1/4 1-1/4 2 4-1/4
EMC379 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 6 8 15 60
EMC380 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 8 10 20 65
EMC381 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 10 12 25 75
EMC382 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 12 12 30 80
EMC383 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 14 16 35 90
EMC384 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 16 16 40 95
EMC385 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 18 20 40 105
EMC386 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 20 20 45 110
EMC387 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 22 20 45 110
EMC388 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 25 25 50 120
EMC389 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 32 32 60 145
EMC390 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 10 10 45 95
EMC391 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 12 12 53 110
EMC392 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 14 12 53 110
EMC393 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 16 16 63 123
EMC394 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 18 16 65 123
EMC395 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 20 20 75 141
EMC396 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 25 25 90 166
EMC397 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 32 32 106 186
เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute / Long Series
ORDER No. ITEM / รายการ SIZE CODE F - Length L
EMC371 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute / Long Series 1/2 1/2 2" 2"
EMC372 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute / Long Series 5/8 5/8 2-1/2 4-5/8
EMC373 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute / Long Series 3/4 3/4 3" 5-1/4
EMC374 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute / Long Series 1" 3/4 4" 6-1/2
EMC375 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute / Long Series 1" 3/4 4" 6-1/2
EMC376 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute / Long Series 1-1/4 1-1/4 4" 6-1/2
EMC377 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute / Long Series 1-1/4 1-1/4 4" 6-1/2
Picture หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์
CODE SA-41M SA-42M SA-43M SB-43M SC-41M SC-42M SD-41M SD-42M
DIA 1.5 2.5 3.0 3.0 2.5 3.0 2.5 3.0
คมกัด 6.0 11.0 14.0 14.0 14.0 14.0 2.5 3.0
ความยาว 38 38 38 38 38 38 38 38
Picture หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์
CODE SE-41M SF-42M SG-41M SG-43M SG-44M SH-41M SJ-42M SK-41M
DIA 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
คมกัด 5.5 12.0 6.0 10.0 12.0 6 2.5 9.5
ความยาว 38 38 38 38 38 38 38 38
Picture หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์
CODE SL-41M SL-42M SM-41M SM-42M SM-43M SN-42M SA-43ML SC-42ML
DIA 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
คมกัด 12.0 8.7 11.0 16.0 4.0 1.5 14.0 14.0
ความยาว 38 38 38 38 38 38 38 38
Picture หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์
CODE SF-42ML SM-42L SL-42ML SD-42ML SE-41ML SG-44ML SH-41ML SA-51M
DIA 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.3
คมกัด 12.7 11.0 12.7 3.0 5.5 12.7 6.3 12.0
ความยาว 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 51
Picture หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์
CODE SA-51M/EC SB-51M SC-51M SD-51M SE-51M SF-51M SG-51M SM-51M
DIA 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
คมกัด 12.0 4.7 12.0 5.0 9.5 12.0 12.0 12.0
ความยาว 51 51 51 51 51 51 51 51
Picture หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์
CODE SN-51M SA-52M SA-53M SC-52M SC-53M SD-53M SE-53M SF-53M
DIA 6.3 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0
คมกัด 6.0 12.7 12.7 12.7 12.7 5.0 7.1 12.7
ความยาว 39 39 39 39 39 39 39 39
Picture หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์
CODE SG-53M SH-53M SL-53M SM-53M SN-53M
DIA 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0
คมกัด 12.7 9.7 12.7 12.7 6.3
ความยาว 39 39 39 39 39
PICTURE CODE คมกัด DIA ความยาว
หัวเจียรคาร์ไบด์ SA-1ML6 6.0x12.0 6 150
SA-3ML6 9.5x19.0 6 150
SA-5ML6 12.7x25.0 6 150
หัวเจียรคาร์ไบด์ SC-1ML6 6.0x12.0 6 150
SC-3ML6 9.5x19.0 6 150
SC-5ML6 12.7x25.0 6 150
หัวเจียรคาร์ไบด์ SF-1ML6 6.0x12.0 6 150
SF-3ML6 9.5x19.0 6 150
SF-5ML6 12.7x25.0 6 150
หัวเจียรคาร์ไบด์ SG-1ML6 6.0x12.0 6 150
SG-3ML6 9.5x19.0 6 150
SG-5ML6 12.7x25.0 6 150
หัวเจียรคาร์ไบด์ SL-1ML6 6.0x12.0 6 150
SL-3ML6 9.5x19.0 6 150
SL-5ML6 12.7x25.0 6 150
รุ่น CODE คมกัด
หัวเจียรคาร์ไบด์
SA
SA-13M 4.0x16.0
SA-14M 5.0x16.0
SA-1M 6.0x16.0
SA-2M 8.0x19.0
SA-3M 9.5x19.0
SA-5M 12.7x25.0
SA-6M 16.0x25.0
SA-7M 19.0x25.0
SA-8M 25.0x25.0
หัวเจียรคาร์ไบด์
SB
SB-13M 4.0x16.0
SB-14M 5.0x16.0
SB-1M 6.0x16.0
SB-2M 8.0x19.0
SB-3M 9.5x19.0
SB-5 12.7x25.0
SB-6M 16.0x25.0
SB-7M 19.0x25.0
SB-9M 25.0x25.0
หัวเจียรคาร์ไบด์
SC
SC-13M 4.0x16.0
SC-14M 5.0x16.0
SC-1M 6.0x16.0
SC-2M 8.0x19.0
SC-3M 9.5x19.0
SC-5M 12.7x25.0
SC-6M 16.0x25.0
SC-7M 19.0x25.0
หัวเจียรคาร์ไบด์
SD
SD-13M 5.0x5.0
SD-14M 6.0x6.0
SD-2M 8.0x8.0
SD-3M 9.5x9.5
SD-5M 12.7x12.7
SD-6M 16.0x16.0
SD-7M 19.0x19.0
SD-9M 25.0x25.0
หัวเจียรคาร์ไบด์
SE
SE-11M 5.0x8.0
SE-1M 6.0x9.5
SE-3M 9.5x16.0
SE-5M 12.7x22.0
SE-6M 16.0x25.0
SE-7M 19.0x25.0
หัวเจียรคาร์ไบด์
SF
SF-1M 6.0x16.0
SF-3M 9.5x19.0
SF-5M 12.7x25.0
SF-6M 16.0x25.0
SF-7M 19.0x25.0
SF-14M 19.0x32.0
SF-15M 19.0x38.0
หัวเจียรคาร์ไบด์
SG
SG-1M 6.0x16.0
SG-2M 8.0x16.0
SG-3M 9.5x19.0
SG-5M 12.7x25.0
SG-6M 16.0x25.0
SG-7M 19.0x25.0
SG-15M 19.0x38.0
หัวเจียรคาร์ไบด์
SH
SH-1M 6.0x16.0
SH-2M 8.0x19.0
SH-5M 12.7x32.0
SH-6M 16.0x36.0
SH-7M 19.0x41.0
รุ่น CODE คมกัด
หัวเจียรคาร์ไบด์
SJ
SJ-1M 6.0x60องศา
SJ-3M 9.5x60องศา
SJ-5M 12.7x60องศา
SJ-1M 6.0x9องศา0
SJ-3M 9.5x90องศา
SJ-5M 12.7x90องศา
หัวเจียรคาร์ไบด์
SL
SL-1M 6.0x16.0
SL-2M 8.0x22.0
SL-3M 9.5x25.0
SL-4M 12.7x28.0
SL-5M 16.0x30.0
SL-7M 19.0x38.0
หัวเจียรคาร์ไบด์
SM
SM-1M 6.0x12.0
SM-2M 6.0x19.0
SM-3M 6.0x25.0
SM-4M 9.5x16.0
SM-5M 12.7x22.0
SM-6M 16.0x25.0
หัวเจียรคาร์ไบด์
SN
SN-1M 6.0x8.0
SN-2M 9.5x9.0
SN-4M 12.7x12.0
SN-6M 16.0x19.0
SN-7M 19.0x16.0
หัวเจียรคาร์ไบด์ SA-1MNF 6.0x19
SA-3MNF 9.5x19
SA-5MNF 12.7x25
SA-6MNF 16.0x25
SA-7MNF 19.0x25
หัวเจียรคาร์ไบด์ SC-1MNF 6.0x19
SC-3MNF 9.5x19
SC-5MNF 12.7x25
SC-6MNF 16.0x25
SC-7MNF 19.0x25
หัวเจียรคาร์ไบด์ SD-1MNF 6.0x19
SD-3MNF 9.5x19
SD-5MNF 12.7x25
SD-6MNF 16.0x25
หัวเจียรคาร์ไบด์ SE-3MNF 6.0x19
SE-5MNF 9.5x19
SE-6MNF 12.7x25
หัวเจียรคาร์ไบด์ SF-1MNF 6.0x19
SF-3MNF 9.5x22
SF-5MNF 12.7x25
SF-6MNF 16.0x25
หัวเจียรคาร์ไบด์ SL-3MNF 9.5x27
SL-4MNF 12.7x28
SL-5MNF 16.0x30
แท่งคาร์ไบด์กลม
ITEM/รายการ DIA L
แท่งคาร์ไบด์กลม 1/8 1-3/4
แท่งคาร์ไบด์กลม 1/8 2-1/2
แท่งคาร์ไบด์กลม 3/16 5
แท่งคาร์ไบด์กลม 1/4 2
แท่งคาร์ไบด์กลม 1/4 2
แท่งคาร์ไบด์กลม 1/4 2-1/2
แท่งคาร์ไบด์กลม 1/4 3
แท่งคาร์ไบด์กลม 5/16 2-1/2
แท่งคาร์ไบด์กลม 3/8 2-1/2
แท่งคาร์ไบด์กลม 7/16 2-3/4
แท่งคาร์ไบด์กลม 1/2 3
แท่งคาร์ไบด์กลม 9/16 3-1/2
แท่งคาร์ไบด์กลม 5/8 3-1/2
แท่งคาร์ไบด์กลม 3/4 4
ITEM/รายการ DIA L
แท่งคาร์ไบด์กลม 1 4
แท่งคาร์ไบด์กลม 3 100
แท่งคาร์ไบด์กลม 4 100
แท่งคาร์ไบด์กลม 5 100
แท่งคาร์ไบด์กลม 6 100
แท่งคาร์ไบด์กลม 8 100
แท่งคาร์ไบด์กลม 10 100
แท่งคาร์ไบด์กลม 11 100
แท่งคาร์ไบด์กลม 12 100
แท่งคาร์ไบด์กลม 14 100
แท่งคาร์ไบด์กลม 16 100
แท่งคาร์ไบด์กลม 18 100
แท่งคาร์ไบด์กลม 20 100
แท่งคาร์ไบด์กลม 25 100
ตะไบเพชร
ORDER No. ITEM / รายการ SHAPE SIZE GRID SIZE SPEC.
PF - 101 ตะไบเพชร PF - 10 6x1.5 #120, #200, #400 140L x 50T x Dia3.0B
PF - 102 ตะไบเพชร PF - 10 5x2 #120, #200, #400 140L x 50T x Dia3.0B
PF - 103 ตะไบเพชร PF - 10 Dia3 #120, #200, #400 140L x 50T x Dia3.0B
PF - 104 ตะไบเพชร PF - 10 2.5 #120, #200, #400 140L x 50T x Dia3.0B
PF - 105 ตะไบเพชร PF - 10 3.5 #120, #200, #400 140L x 50T x Dia3.0B
PF - 106 ตะไบเพชร PF - 10 5.4x1.5 #120, #200, #400 140L x 50T x Dia3.0B
PF - 107 ตะไบเพชร PF - 10 1.7x6 #120, #200, #400 140L x 50T x Dia3.0B
PF - 108 ตะไบเพชร PF - 10 6x2 #120, #200, #400 140L x 50T x Dia3.0B
PF - 109 ตะไบเพชร PF - 10 5x2 #120, #200, #400 140L x 50T x Dia3.0B
PF - 110 ตะไบเพชร PF - 10 6x1.5 #120, #200, #400 140L x 50T x Dia3.0B
ตะไบเพชร
ORDER No. ITEM / รายการ SHAPE SIZE GRID SIZE SPEC.
PF - 101L ตะไบเพชร PF - 10L 6x1.5 #120, #400 140L x 70T x Dia3.0B
PF - 102L ตะไบเพชร PF - 10L 5x2 #120, #400 140L x 70T x Dia3.0B
PF - 103L ตะไบเพชร PF - 10L Dia3 #120, #400 140L x 70T x Dia3.0B
PF - 104L ตะไบเพชร PF - 10L 2.5 #120, #400 140L x 70T x Dia3.0B
PF - 105L ตะไบเพชร PF - 10L 3.5 #120, #400 140L x 70T x Dia3.0B
PF - 106L ตะไบเพชร PF - 10L 5.4x1.5 #120, #400 140L x 70T x Dia3.0B
PF - 107L ตะไบเพชร PF - 10L 1.7x6 #120, #400 140L x 70T x Dia3.0B
PF - 108L ตะไบเพชร PF - 10L 6x2 #120, #400 140L x 70T x Dia3.0B
PF - 109L ตะไบเพชร PF - 10L 5x2 #120, #400 140L x 70T x Dia3.0B
PF - 110L ตะไบเพชร PF - 10L 6x1.5 #120, #400 140L x 70T x Dia3.0B
ตะไบเพชร
ORDER No. ITEM / รายการ SHAPE SIZE GRID SIZE SPEC.
PF - 201 ตะไบเพชร PF - 20 8.5x1.6 #120, #200 200L x 70T x Dia4.0B
PF - 202 ตะไบเพชร PF - 20 7x2.5 #120, #200 200L x 70T x Dia4.0B
PF - 203 ตะไบเพชร PF - 20 Dia4 #120, #200 200L x 70T x Dia4.0B
PF - 204 ตะไบเพชร PF - 20 3.5 #120, #200 200L x 70T x Dia4.0B
PF - 205 ตะไบเพชร PF - 20 4.5 #120, #200 200L x 70T x Dia4.0B
ตะไบเพชร
ORDER No. ITEM / รายการ SHAPE SIZE GRID SIZE SPEC.
IF - 501 ตะไบเพชร IF - 50 11x3.5 #100 215L x 80T
IF - 502 ตะไบเพชร IF - 50 10.5x4.4 #100 215L x 80T
IF - 503 ตะไบเพชร IF - 50 Dia5 #100 215L x 80T
IF - 504 ตะไบเพชร IF - 50 6.3 #100 215L x 80T
IF - 505 ตะไบเพชร IF - 50 7.7 #100 215L x 80T
ตะไบเพชร
ORDER No. ITEM / รายการ SHAPE SIZE GRID SIZE SPEC.
PF - 705 ตะไบเพชร PF - 70 40T x 0.5t #150 , #200 , #400 140L x 40 - 50T x Dia3.0B
PF - 708 ตะไบเพชร PF - 70 50T x 0.5t #150 , #200 , #400 140L x 40 - 50T x Dia3.0B
PF - 710 ตะไบเพชร PF - 70 50T x 1.0t #150 , #200 , #400 140L x 40 - 50T x Dia3.0B
ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ
ORDER No. ITEM / รายการ SHAPE SIZE GRID SIZE SPEC.
BF - 601 ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF - 60 6x1.5 #150 , #200 , #500 140L x 30T x Dia3.0B
BF - 602 ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF - 60 5x2 #150 , #200 , #500 140L x 30T x Dia3.0B
BF - 603 ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF - 60 Dia3 #150 , #200 , #500 140L x 30T x Dia3.0B
BF - 604 ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF - 60 2.5 #150 , #200 , #500 140L x 30T x Dia3.0B
BF - 605 ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF - 60 3.5 #150 , #200 , #500 140L x 30T x Dia3.0B
ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ
ORDER No. PICTURE SPEC. ITEM / รายการ SHAPE SIZE GRID SIZE SPEC.
BF - 801 ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF - 80 3x2 #150, #200 155L x 20T x 3 (ก้านสี่เหลี่ยม)
BF - 802 ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF - 80 Dia2 #150, #200 155L x 20T x 3 (ก้านสี่เหลี่ยม)
BF - 803 ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF - 80 Dia3 #150, #200 155L x 20T x 3 (ก้านสี่เหลี่ยม)
BF - 804 ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF - 80 Dia3 #150, #200 155L x 20T x 3 (ก้านสี่เหลี่ยม)
BF - 805 ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF - 80 3x3 #150, #200 155L x 20T x 3 (ก้านสี่เหลี่ยม)
BF - 806 ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF - 80 3 #150, #200 155L x 20T x 3 (ก้านสี่เหลี่ยม)
ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ
ORDER No. ITEM / รายการ SHAPE SIZE GRID SIZE SPEC.
BF - 901 ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF - 90 6x1.5 #150 , #200 , #400 140L x 20T x Dia3.0B
BF - 902 ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF - 90 2.5x2.5 #150 , #200 , #400 140L x 20T x Dia3.0B
BF - 903 ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF - 90 3.5x1.5 #150 , #200 , #400 140L x 20T x Dia3.0B
BF - 904 ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF - 90 3.5 #150 , #200 , #400 140L x 20T x Dia3.0B
BF - 905 ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF - 90 5x2 #150 , #200 , #400 140L x 20T x Dia3.0B
BF - 906 ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF - 90 3.5x1.5 #150 , #200 , #400 140L x 20T x Dia3.0B
BF - 907 ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF - 90 3.5x2 #150 , #200 , #400 140L x 20T x Dia3.0B
BF - 908 ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF - 90 Dia3 #150 , #200 , #400 140L x 20T x Dia3.0B
BF - 909 ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF - 90 5x1.5 #150 , #200 , #400 140L x 20T x Dia3.0B
BF - 910 ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF - 90 Dia2.3 #150 , #200 , #400 140L x 20T x Dia3.0B
ตะไบเพชรชนิดเตเปอร์
ORDER No. ITEM / รายการ SHAPE SIZE GRID SIZE SPEC.
PTF - 12F ตะไบเพชรชนิดเตเปอร์ PTF - 10 ตะไบเพชรชนิดเตเปอร์ 2x0.4-1.7 #200 130L x 30T x Dia3.0
PTF - 12V ตะไบเพชรชนิดเตเปอร์ PTF - 10 #400 130L x 30T x Dia3.0
PTF - 12X ตะไบเพชรชนิดเตเปอร์ PTF - 10 #600 130L x 30T x Dia3.0
PTF - 14X ตะไบเพชรชนิดเตเปอร์ PTF - 10 ตะไบเพชรชนิดเตเปอร์ 4x0.4-1.7 #200 130L x 30T x Dia3.0
PTF - 14V ตะไบเพชรชนิดเตเปอร์ PTF - 10 #400 130L x 30T x Dia3.0
PTF - 14X ตะไบเพชรชนิดเตเปอร์ PTF - 10 #600 130L x 30T x Dia3.0
PTF - 16F ตะไบเพชรชนิดเตเปอร์ PTF - 10 ตะไบเพชรชนิดเตเปอร์ 6x0.4-1.7 #200 130L x 30T x Dia3.0
PTF - 16V ตะไบเพชรชนิดเตเปอร์ PTF - 10 #400 130L x 30T x Dia3.0
PTF - 16X ตะไบเพชรชนิดเตเปอร์ PTF - 10 #600 130L x 30T x Dia3.0
PTF - 103X ตะไบเพชรชนิดเตเปอร์ PTF - 10 Dia3 #600 130L x 30T x Dia3.0
ตะไบเพชรชนิดเตเปอร์
ORDER No. ITEM / รายการ SHAPE SIZE GRID SIZE SPEC.
SF - 804 ตะไบเพชรชนิดเตเปอร์ SF - 80 4x1 #100 170L x 40T
SF - 806 ตะไบเพชรชนิดเตเปอร์ SF - 80 6x1 #100 170L x 40T
SF - 808 ตะไบเพชรชนิดเตเปอร์ SF - 80 8x1 #100 170L x 40T
ตะไบเพชร
ORDER No. ITEM / รายการ SHAPE SIZE GRID SIZE SPEC.
PF - 301 ตะไบเพชร PF - 30 7.5x1.5 #120 , #200 180L x 60T X Dia 3.4B
PF - 302 ตะไบเพชร PF - 30 6x2.1 #120 , #200 180L x 60T X Dia 3.4B
PF - 303 ตะไบเพชร PF - 30 Dia3.5 #120 , #200 180L x 60T X Dia 3.4B
PF - 304 ตะไบเพชร PF - 30 3 #120 , #200 180L x 60T X Dia 3.4B
PF - 305 ตะไบเพชร PF - 30 4 #120 , #200 180L x 60T X Dia 3.4B
ตะไบเพชร
ORDER No. ITEM / รายการ SHAPE SIZE GRID SIZE SPEC.
PFL - 101 ตะไบเพชร PFL - 10 5.5x1.5 #200 180L x 60T x Dia3.0B
PFL - 102 ตะไบเพชร PFL - 10 5x2 #200 180L x 60T x Dia3.0B
PFL - 103 ตะไบเพชร PFL - 10 Dia3 #200 180L x 60T x Dia3.0B
PFL - 104 ตะไบเพชร PFL - 10 2.5 #200 180L x 60T x Dia3.0B
PFL - 105 ตะไบเพชร PFL - 10 3.5 #200 180L x 60T x Dia3.0B
PFL - 106 ตะไบเพชร PFL - 10 5.5x1 #200 180L x 60T x Dia3.0B
PFL - 107 ตะไบเพชร PFL - 10 5.5x0.5 #200 180L x 60T x Dia3.0B
PFL - 108 ตะไบเพชร PFL - 10 5.5x0.8 #200 180L x 60T x Dia3.0B
PFL - 109 ตะไบเพชร PFL - 10 Dia2 #200 180L x 60T x Dia3.0B
PFL - 110 ตะไบเพชร PFL - 10 5.5x1.5 #200 180L x 60T x Dia3.0B
ตะไบเพชร ชนิดเรียว
ORDER No. ITEM / รายการ SHAPE SIZE GRID SIZE SPEC.
CF - 501 ตะไบเพชร ชนิดเรียว CF - 50 10x0.9-2.8 #150, #200 180L x 70T
CF - 502 ตะไบเพชร ชนิดเรียว CF - 50 8x0.4-2.5 #150, #200 180L x 70T
CF - 503 ตะไบเพชร ชนิดเรียว CF - 50 6x0.4-2.5 #150, #200 180L x 70T
CF - 504 ตะไบเพชร ชนิดเรียว CF - 50 4x0.4-2.0 #150, #200 180L x 70T
CF - 505 ตะไบเพชร ชนิดเรียว CF - 50 4-1.2x0.6-2.2 #150, #200 180L x 70T
ตะไบเพชร ชนิดเมทัลบอนด์
ORDER No. ITEM / รายการ SHAPE SIZE GRID SIZE SPEC.
MMF - 615F ตะไบเพชร ชนิดเมทัลบอนด์ 6x1.5 #200 72L x 20T x Dia 3.0
MMF - 615V ตะไบเพชร ชนิดเมทัลบอนด์ #400
MMF - 615X ตะไบเพชร ชนิดเมทัลบอนด์ #600
MDT - 02F ตะไบเพชร ชนิดเมทัลบอนด์ 6x1.5 #200 54L x 20T x M8
MDT - 02V ตะไบเพชร ชนิดเมทัลบอนด์ #400
MDT - 02X ตะไบเพชร ชนิดเมทัลบอนด์ #600
MDT - 03F ตะไบเพชร ชนิดเมทัลบอนด์ 10x2 #200 105L x 20T x M8
MDT - 03V ตะไบเพชร ชนิดเมทัลบอนด์ #400
MDT - 03X ตะไบเพชร ชนิดเมทัลบอนด์ #600
ตะไบเพชร ชนิดใช้กับเครื่องแรงลม
ORDER No. ITEM / รายการ SHAPE SIZE GRID SIZE SPEC.
MPF - 101 ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MPF - 10 4x1.2 #150, #200 90L x 45T x Dia3.0B
MPF - 102 ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MPF - 10 5x2 #150, #200 90L x 45T x Dia3.0B
MPF - 103 ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MPF - 10 Dia3 #150, #200 90L x 45T x Dia3.0B
MPF - 104 ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MPF - 10 2.5 #150, #200 90L x 45T x Dia3.0B
MPF - 109 ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MPF - 10 5x2 #150, #200 90L x 45T x Dia3.0B
ตะไบเพชร ชนิดใช้กับเครื่องแรงลม
ORDER No. ITEM / รายการ SHAPE SIZE GRID SIZE SPEC.
MBF - 601 ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MBF - 60 4x1.2 #150, #200 85L x 30T x Dia 3.0B
MBF - 602 ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MBF - 60 5x2 #150, #200 85L x 30T x Dia 3.0B
MBF - 603 ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MBF - 60 Dia3 #150, #200 85L x 30T x Dia 3.0B
MBF - 604 ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MBF - 60 2.5 #150, #200 85L x 30T x Dia 3.0B
ตะไบเพชร ชนิดใช้กับเครื่องแรงลม
ORDER No. ITEM / รายการ SHAPE SIZE GRID SIZE SPEC.
MBF - 901 ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MBF - 90 5.8x1.2 #150, #200 65L x 20-30T x Dia 3.0B
MBF - 902 ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MBF - 90 3.2x1.4 #150, #200 65L x 20-30T x Dia 3.0B
MBF - 903 ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MBF - 90 5x2 #150, #200 65L x 20-30T x Dia 3.0B
MBF - 904 ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MBF - 90 3.2x1.4 #150, #200 65L x 20-30T x Dia 3.0B
MBF - 905 ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MBF - 90 Dia3 #150, #200 65L x 20-30T x Dia 3.0B
MBF - 906 ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MBF - 90 Dia3 #150, #200 65L x 20-30T x Dia 3.0B
MBF - 907 ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MBF - 90 2.5 #150, #200 65L x 20-30T x Dia 3.0B
MBF - 908 ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MBF - 90 3.2x1.4 #150, #200 65L x 20-30T x Dia 3.0B
MBF - 909 ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MBF - 90 3.2x1.4 #150, #200 65L x 20-30T x Dia 3.0B
MBF - 910 ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MBF - 90 3.5 #150, #200 65L x 20-30T x Dia 3.0B
ตะไบเพชร ชนิดใช้กับเครื่องแรงลม
ORDER No. ITEM / รายการ SHAPE SIZE GRID SIZE SPEC.
MTF - 13F ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MTF - 100 3x0.3-1.4 #200 72L x 15T
MTF - 13V ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MTF - 100 #400 72L x 15T
MTF - 13X ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MTF - 100 #600 72L x 15T
MTF - 16F ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MTF - 100 6x0.3-1.4 #200 72L x 15T
MTF - 16V ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MTF - 100 #400 72L x 15T
MTF - 16X ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MTF - 100 #600 72L x 15T
MTF - 23F ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MTF - 100 3x0.3-1.4 #200 56L x 15T
MTF - 23V ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MTF - 100 #400 56L x 15T
MTF - 23X ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MTF - 100 #600 56L x 15T
MTF - 26F ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MTF - 100 6x0.3-1.4 #200 56L x 15T
MTF - 26V ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MTF - 100 #400 56L x 15T
MTF - 26X ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MTF - 100 #600 56L x 15T
ตะไบเพชร ชนิดใช้กับเครื่องแรงลม
ORDER No. ITEM / รายการ SHAPE SIZE GRID SIZE SPEC.
MTP - 12J ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MTP - 120 2x0.5-1.7 #150 70L x 25T x Dia 3.0B
MTP - 12F ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MTP - 120 #200 70L x 25T x Dia 3.0B
MTP - 12H ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MTP - 120 #300 70L x 25T x Dia 3.0B
MTP - 12V ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MTP - 120 #400 70L x 25T x Dia 3.0B
MTP - 14J ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MTP - 120 4x0.5-1.7 #150 70L x 25T x Dia 3.0B
MTP - 14F ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MTP - 120 #200 70L x 25T x Dia 3.0B
MTP - 14H ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MTP - 120 #300 70L x 25T x Dia 3.0B
MTP - 14V ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MTP - 120 #400 70L x 25T x Dia 3.0B
MTP - 16J ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MTP - 120 6x0.5-1.7 #150 70L x 25T x Dia 3.0B
MTP - 16F ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MTP - 120 #200 70L x 25T x Dia 3.0B
MTP - 16H ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MTP - 120 #300 70L x 25T x Dia 3.0B
MTP - 16V ตะไบเพชรใช้กับเครื่องแรงลม MTP - 120 #400 70L x 25T x Dia 3.0B

เหมาะสำหรับเจียรคาร์ไบด์, ขึ้นรูปและคมแหลม
Ldeal for carbide tools grinding, forming and sharpening

เหมาะสำหรับเจียรคาร์ไบด์, ขึ้นรูปและคมแหลม Order No. D T W H U Grit size
WC-1005A 100 22 10 20 5 #100*
WC-1005B 100 35 10 20 5 #100*
WC-1005C 100 35 10 19.5 5 #100*
WC-1605A 100 35 10 20 5 #200*
WC-2005A 100 35 10 20 5 #200*

เหมาะสำหรับมีดคาร์ไบด์, ลับคม
Ldeal for carbide tools sharpening

เหมาะสำหรับมีดคาร์ไบด์, ลับคม Order No. D T W H Grit size
WS-6105A 150 10 5 31.75 #200*
WS-6105B 150 10 5 12.70 #200*
WS-6105C 150 10 5 15.88 #200*

เหมาะสำหรับมีดคาร์ไบด์, ลับคม
Ldeal for carbide tools sharpening

เหมาะสำหรับมีดคาร์ไบด์, ลับคม Order No. D U T W H V Grit size
WW-6645A 150 6 10 5 12.70 45 #200*
WW-6645B 150 6 10 5 12.88 45 #200*
WW-6660A 150 6 10 5 12.70 60 #200*
WW-6660B 150 6 10 5 12.88 60 #200*

เหมาะสำหรับเจียรหินพลอย, เพชรพลอยขึ้นรูป
Ideal for gem stone & stones grinding

เหมาะสำหรับเจียรหินพลอย, เพชรพลอยขึ้นรูป Order No. D T W H Grit size
WS-0625A 150 25 - 25.4 #60*
WS-0625A 150 25 5 25.4 #60*

เหมาะสำหรับเจียรแกนเฟอไรท์ขึ้นรูป
Ideal for ferrite core grinding

เหมาะสำหรับเจียรแกนเฟอไรท์ขึ้นรูป Order No. D U T E W H Grit size
WS-7063A 175 6 10 - 3 31.75 #200*
WS-7073A 175 7 10 - 3 31.75 #200*
WS-7083A 175 8 10 - 3 31.75 #200*
WS-7093A 175 9 10 - 3 31.75 #200*
ใช้กับอุปกรณ์เครื่องเจียร, เจียรมีดคาร์ไบด์และขึ้นรูป WS-7103A 175 - 10 9.8 3 31.75 #200*
WA-7113A 175 - 11 10 3 31.75 #200*
WS-7123A 175 - 12 10 3 31.75 #200*
WS-7133A 175 - 13 10 3 31.75 #200*
WS-7143A 175 - 14 10 3 31.75 #200*
WS-7153A 175 - 15 10 3 31.75 #200*
WS-7163A 175 - 16 10 3 31.75 #200*

ใช้กับอุปกรณ์เครื่องเจียร, เจียรมีดคาร์ไบด์และขึ้นรูป
Apply on tool grinding machine, to grinding and end forming carbide tools.

Order No. D W X T H Grit size
RD-04062A 100 8 2 40 20 SDC-150
RD-04103A 100 10 3 30 20 SDC-200
D-04103C 100 10 3 30 19.05 SDC-200

ใช้กับอุปกรณ์เครื่องเจียร, เจียรมีดคาร์ไบด์และขึ้นรูป
Apply on tool grinding machine, to grinding and end forming carbide tools.

ใช้กับอุปกรณ์เครื่องเจียร, เจียรมีดคาร์ไบด์และขึ้นรูป Order No. D W X U T H Grit size
RD-04815A 100 8 1 5 40 20 SDC-150

ใช้กับอุปกรณ์เครื่องเจียร, ลับมีดกึ่งคาร์ไบด์
For tool grinding and forming the carbide tools.

ใช้กับอุปกรณ์เครื่องเจียร, ลับมีดกึ่งคาร์ไบด์ Order No. D W U X T H V SHAPE Grit size
RD-05815A 125 8 - 1 16 25 - 12A2C SDC-400
RD-05815B 125 8 5 1 16 25 60 12Y9C SDC-600
RD-05815C 125 8 5 1 16 25 45 12Y9C SDC-400

ใช้กับเครื่องเจียรผิวหน้า, หรือเครื่องตัด, การเจียร, ตัดคาร์ไบด์, เซรามิค(ใช้เพชรSDC) หรือเหล็กชุบแข็ง(ใช้CBN-B)
Apply on surface grinding machine to drind carbide(use diamond-SDC) or hardened steels(use CBN-B)

ใช้กับเครื่องเจียรผิวหน้า, หรือเครื่องตัด Order No. D U X T H SHAPE Grit size
RD-06033A 150 3 3 10 31.75 14A1 SDC-150
RB-06033A 150 3 3 10 31.75 14A1 B-150
RD-06063A 150 6 3 10 31.75 14A1 SDC-150
RB-06063A 150 6 3 10 31.75 14A1 B-150
RD-06083A 150 8 3 10 31.75 14A1 SDC-150
RD-07063A 175 6 3 10 31.75 14A1 SDC-150
RD-06103A 150 - 3 10 31.75 1A1 SDC-150
RB-06103A 150 - 3 10 31.75 1A1 B-150
RD-07103A 175 - 3 10 31.75 1A1 SDC-150
RB-07103A 175 - 3 10 31.75 1A1 B-150
RB-07133A 175 - 3 13 31.75 1A1 B-150

ใช้กับเครื่องเจียรผิวหน้า, เจียรคาร์ไบด์(ใช้เพชรSDC) หรือเหล็กชุบแข็ง(ใช้CBN-B)
Apply on surface grinding machine or cutting machine, to grinding, cutting the carbide(use diamond-SDC) or hardened steels(use CBN-B)

ใช้กับเครื่องเจียรผิวหน้า, เจียรคาร์ไบด์(ใช้เพชรSDC) หรือเหล็กชุบแข็ง(ใช้CBN-B) Order No. D T X H Grit size
RD-06017A 150 1.0 7 31.75 SDC-120
RB-06016A 150 1.0 6 31.75 B-120
RD-06017B 150 1.0 7 19.05 SDC-120

หมายเหตุ:นอกจากเพชรมาตรฐาน, เบอร์เพชรอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับการระบุความต้องการ

รูปแบบและขนาดของหินเจียร

รูปแบบและขนาดของหินเจียร
 • วิธีการสั่งจองหินเจียร
 • 1. สำหรับการสั่งซื้อ , กรุณาบอกเลขที่สั่งผลิตครั้งแรกให้เรา / For repeated order, just tell us the manufacturing number.
 • 2. ถ้าคุณต้องการให้เราออกแบบ หินเจียรให้, กรุณาระบุ / If you require us to design the wheels fpr you, please specify
 • a) ชื่อ, วัสดุ, ความหนาของชิ้นงาน / Name, materials, hardness of work-piece.
 • b) ชื่อ, รูปทรง, แรงม้า, ความเร็วรอบของเครื่องจักร / Name, type, horse power, spindle speed of machine.
 • c) เงื่อนไขการเจียร / Grinding condition.
 • 3. ถ้าคุณมีแบบเอง, กรุณาสั่งตามตัวอย่าง : / If you have your own design, please oder :
  14A1,350D-10U-5X-25T-250J-127H,SDC150N75R5.0 เจียรน้ำ / Wet grinding
เพชรแต่งหินหลายหัว
CODE ITEM PICTURE SPEC NOS OF DIA CTS NOS OF LAYER
DM03201 เพชรแต่งหินหลายหัว 3 1.0 1
DM05101 เพชรแต่งหินหลายหัว 5 1.0 1
DM06101 เพชรแต่งหินหลายหัว 6 1.0 1
DM07101 เพชรแต่งหินหลายหัว 7 1.4 1
DM03101 เพชรแต่งหินหลายหัว 3 0.6 1
เพชรแต่งหินหัวเดียว
DIA 9.53 11 11 12 12
L 50 50 100 50 100
HD 20 20 16 16 14 14
D 12 12 12 12 12 12
L 50 100 50 100 50 100
I 35 85 35 85 35 35
CODE ITEM CTS SIZE D HD L I
#15 เพชรแต่งหินหัวเดียว 0.25 12x90 6 12 27 12
#25 เพชรแต่งหินหัวเดียว 0.05 12x90 6 12 35 20
#50 เพชรแต่งหินหัวเดียว 1.00 12x90 8 12 26 16
#75 เพชรแต่งหินหัวเดียว 1.50 12x90 8 12 35 20
#100 เพชรแต่งหินหัวเดียว 2.00 12x90 11 16 35 20
เพชรแต่งหินชนิดมีองศา
CODE INCLUDED ANGLE ON DIAMOND RADIUS ON DIAMOND END DIAMOND MATERIAL
DF0255 55 องศา 0.2 Natural diamond
DF0560 60 องศา 0.5
DF0245F 45 องศา 0.2 Synthetic diamond
DF0255F 55 องศา 0.2
DF0560F 60 องศา 0.5
CODE INCLUDED ANGLE ON DIAMOND RADIUS ON DIAMOND END SIZE
DC601 60 องศา 0.02"-0.03" Dia1/8"x2"
DC602 60 องศา 0.02"-0.03" Dia1/4"x2"
DC603 60 องศา 0.02"-0.03" Dia3/8"x2"
DC604 60 องศา 0.02"-0.03" Dia10mm.x50mm
เพชรแต่งหินชนิดเพชรกลุ่ม
เพชรแต่งหินชนิดเพชรกลุ่ม
 • REMARK : Diamond Grit Size
 • Corse(R) : for wheel grit size#46 or coarser
 • Medium(M) : for wheel grit size#54, #100
 • Fine(F) : for wheel grit size#120, or ner
เพชรแต่งหินชนิดมือจับ
 • Features :
 • 1. Tool Shank is suitable to handle and easy to dress
 • 2. Quickly and safety dressing is possible, besides, It is economical.
ผงเพชรเหลว
ORDER No. ITEM / รายการ Micron range Mesh Size Color
PDR - 280 ผงเพชรเหลว 0.5(0-1) #28,000 เทา/Gay
PDR - 140 ผงเพชรเหลว 1(0-2) #14,000 ขาว/White
PDR - 080 ผงเพชรเหลว 3(2-4) #8,000 เหลือง/Yellow
PDR - 050 ผงเพชรเหลว 4.5(3-6) #5,000 น้ำตาลอ่อน/Light Brown
PDR - 030 ผงเพชรเหลว 6(4-8) #3,000 ส้ม / Orange
PDR - 020 ผงเพชรเหลว 8(6-10) #2,000 ม่วงอ่อน / Lilac
PDR - 018 ผงเพชรเหลว 9(6-12) #1,800 เขียว / Green
PDR - 015 ผงเพชรเหลว 13(10-16) #1,500 ชมพู / Pink
PDR - 012 ผงเพชรเหลว 15(10-20) #1.200 น้ำเงิน / Blue
PDR - 010 ผงเพชรเหลว 17.5(15-20) #1,000 เขียวแก่เข้ม / Dark Green
PDR - 008 ผงเพชรเหลว 25(20-30) #800 น้ำตาล / Brown
PDR - 006 ผงเพชรเหลว 35(30-40) #600 แดง / Red
PDR - 004 ผงเพชรเหลว 50(40-60) #400 ม่วง / Purple
PDR - 002 ผงเพชรเหลว 90(80-100) #200 ดำ / Black
ผงเพชร
ORDER No. ITEM / รายการ Micron range Mesh Size
100 CHRAT 50 CHRAT
DR - 1200 DR - 5200 ผงเพชร 0.01(0-1/4) #200,000
DR - 1100 DR - 5100 ผงเพชร 0.25(0-1/2) #100,000
DR - 1680 DR - 5680 ผงเพชร 0.50(0-1) #60,000
DR - 1140 DR - 5140 ผงเพชร 1(0-2) #14,000
DR - 1011 DR - 5011 ผงเพชร 2(1-3) #11,000
DR - 1080 DR - 5080 ผงเพชร 3(2-4) #8,000
DR - 1050 DR - 5050 ผงเพชร 4.5(3-6) #5,000
DR - 1030 DR - 5030 ผงเพชร 6(4-8) #3,000
DR - 1020 DR - 5020 ผงเพชร 8(6-10) #2,000
DR - 1018 DR - 5018 ผงเพชร 9(6-12) #1,800
DR - 1015 DR - 5015 ผงเพชร 13(10-15) #1,500
DR - 1012 DR - 5012 ผงเพชร 15(10-20) #1,200
DR - 1010 DR - 5010 ผงเพชร 17.5(15-20) #1,000
DR - 1008 DR - 5008 ผงเพชร 25(20-30) #800
DR - 1006 DR - 5006 ผงเพชร 35(30-40) #600
DR - 1004 DR - 5004 ผงเพชร 50(40-60) #400
DR - 1002 DR - 5002 ผงเพชร 90(80-100) #200
แปรงขัดเพชรเรซิ่น
CODE ITEM/รายการ SIZE NOTE
W L X R
01 แปรงขัดเพชรเรซิ่น 10 40 2.0 2.5 With Shank
02 แปรงขัดเพชรเรซิ่น 5 40 2.0 2.5 With Shank
03 แปรงขัดเพชรเรซิ่น 5 40 4.0 2.5 With Shank
04 แปรงขัดเพชรเรซิ่น 10 120 3.2 2.5 Without Shank
05 แปรงขัดเพชรเรซิ่น 6 100 3.0 2.5 Without Shank
06 แปรงขัดเพชรเรซิ่น 4 100 4.0 2.5 Without Shank

SPECIFICATION

DRIT SIZE & ORDER No.
#100 #200 #400 #600 #800 #1000 #1200 #1800 #3000 #5000 #8000
- RSH-0102 RSH-0101 RSH-0106 RSH-0108 RSH-0110 RSH-0112 RSH-0118 - - -
- RSH-0202 RSH-0204 RSH-0206 RSH-0208 RSH-0210 RSH-0212 RSH-0218 - - -
- RSH-0302 RSH-0304 RSH-0306 RSH-0308 RSH-0310 RSH-0312 RSH-0318 - - -
RS-0401 RSH-0402 RS-0404 RS-0406 RS-0408 RS-0410 RS-0412 RS-0418 RS-0430 RS-0450 RS-0480
RS-0501 RSH-0502 RS-0504 RS-0506 RS0508 RS-0510 RS-0512 RS-0518 - - -
RS-0601 RSH-0602 RS-0604 RS-0606 RS-0608 RS-0610 RS0612 RS-0618 - - -
 • แปรงไนลอน
 • Abrasive Nylon Filament คือ Nylon 612 ที่มีเม็ดขัดประเภท Silicon Carbide และ Aluminum Oxide ฝังอยู่ในขน Nylon ซึ่ง Abrasive Nylon Filamentจะมีคุณสมบัติในการขัดผิวชิ้นงานและลบคลีบที่เกิดจากเจียรนัย การตัด การเจาะ การกลึง การกัด โดยไม่ทำให้ขนาดและความเรียบผิวชิ้นงานเปลี่ยนไป Abrasive Nylon Filament มีเม็ดขัดหลายขนาดให้เลือกตามความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ เบอร์ #46 ซึ่งหยาบที่สุด ไปจนถึง #1500 ซึ่งละเอียดที่สุด
 • IPT Abrasive Nylon Filament เมื่อนำมาประกอบเป็นแปรงขัดอุตสาหกรรม โดย ITI จะได้แปรงขัดผิว ลบครีบที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถทำงานได้ แม้แต่ชิ้นงานที่มีซอก มุมเล็กๆ รูปทรงที่แตกต่าง เหมาะสำหรับวัสดุหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก สเตนเลส ทองเหลือง ไม้ พลาสติก ฯลฯ
 • IPT Abrasive Nylon Filament สามารถออกแบบให้เหมาะสมแก่สภาพการใช้งานได้มากมาย เรามีวิศวกรผู้เชียวชาญ คอยให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ทั้งในส่วนของการออกแบบแปรง และเครื่องจักรสำหรับใช้แปรง
 • แปรงขัดสำหรับงานหนัก
 • Abrasive Power Brush คือ แปรงขัดสำหรับงานหนัก เช่น ขัดสนิม ขัดลบรอยเชื่อมขัดลบครีบของ ITI มีขนแปรงหลายชนิด และหลายขนาดให้เลือกไม่ว่าจะเป็นขนแปรงเหล็ก ขนแปรงทองเหลือง ขนแปรงสเตนเลส ขนแปรง Nylon ขนแปรง PP ฯลฯ หรือหากลูกค้าต้องการใช้แปรงแบบที่นอกเหนือไปจากแบบมาตรฐานก็สามารถสั่งทำได้
 • ออกแบบแปรงขัดสำหรับอุตสาหกรรมลวด
 • Abrasive Wire Drawing Brush เรามีแปรงขัดลำหรับอุตสาหกรรมลวดมากมายหลายรูปแบบให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้่ตามที่ต้องการ
 • แปรงขัดอุตสาหกรรมทนอุณหภูมิสูง
 • IPT Abrasive High Temperature Resistance Brush คือ แปรงทนอุณหภูมิของ ITI สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 265 ถึง 275 องศาเซลเซียส เนื่องจากไม่ใช่ขนแปรงโลหะจึงไม่ก่อให้เกิดรอยขีดข่วนบนชิ้นงาน เหมาะสำหรับขัดทำความสะอาดแม่พิมพ์ที่มีอุณหภูมิสูง
 • ** นอกจากนี้เรายังผลิตแปรงประเภทอื่นๆ ให้เหมาะสมตามสภาพการใช้งานต่างๆ เช่น แปรงป้องกันและขจัดไฟฟ้าสถิต แปรงขนสัตว์ แปรงขนหญ้า ฯลฯ
 • แปรงลูกกลิ้งสำหรับอุตสาหกรรมโลหะแผ่น
 • IPT Abrasive Nylon Filament Brush คือ แปรงลูกกลิ้งของ ITI สามารถไว้วางใจได้ในคุณภาพ พร้อมทั้งราคาที่เหมาะสม และมีขนแปรงให้เลือกมากมายเช่นขนแปรงแบบ Abrasive Nylon Filament ขน PP ขนโลหะ และนอกจากแปรงลูกกลิ้งแล้ว เรายังสามารถผลิตลูกกลิ้งสำหรับรีดน้ำ และรีดน้ำมันภายใต้ชื่อสินค้า "IPT" สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นอีกด้วย
จานทรายซ้อนหลังอ่อน
CODE / รหัส ITEM / รายการ DIMENSION / ขนาด NO. / เบอร์
E101 จานทรายซ้อนหลังอ่อน 46P 4" ( 100 x รู 16 m/m ) 40-600
E102 จานทรายซ้อนหลังอ่อน 60P 4" ( 100 x รู 16 m/m ) 40-600
E103 จานทรายซ้อนหลังออ่น 144P 5" ( 125 x รู 25 m/m ) 40-600
E104 จานทรายซ้อนหลังแข็ง 72P 4" ( 100 x รู 16 m/m ) 40-600
E105 จานทรายซ้อนหลังแข็ง 120P 7" ( 175 x รู 22 m/m ) 40-600
E106 จานทรายซ้อนหลังแข็งแบบตั้ง 6" ( 100 x รู 16 m/m ) 40-600
ล้อทรายมีแกน 6 mm
CODE / รหัส ITEM / รายการ DIMENSION / ขนาด NO. / เบอร์
E111 ล้อทรายมีแกน 6 mm. 1" x 1" ( 25 x 25 mm.) 40-600
E112 ล้อทรายมีแกน 6 mm. 1" x 1.2" ( 25 x 30 mm.) 40-600
E113 ล้อทรายมีแกน 6 mm. 1.2" x 0.8 " ( 30 x 20 mm.) 40-600
E114 ล้อทรายมีแกน 6 mm. 1.2" x 1" ( 30 x 25 mm.) 40-600
E115 ล้อทรายมีแกน 6 mm. 1.2" x 1.2" ( 30 x 30 mm.) 40-600
E116 ล้อทรายมีแกน 6 mm. 1.5" x 1" ( 40 x 25 mm.) 40-600
E117 ล้อทรายมีแกน 6 mm. 1.5" x 1.2" ( 40 x 30 mm.) 40-600
E118 ล้อทรายมีแกน 6 mm. 2" x 1" ( 50 x 25 mm.) 40-600
E119 ล้อทรายมีแกน 6 mm. 2" x 1.2 " ( 50 x 30 mm.) 40-600
E120 ล้อทรายมีแกน 6 mm. 2.5" x 0.8 " ( 63 x 20 mm.) 40-600
E121 ล้อทรายมีแกน 6 mm. 2.5" x 1.2" ( 63 x 30 mm.) 40-600
E122 ล้อทรายมีแกน 6 mm. 3" x 1.2" ( 76 x 30 mm.) 40-600
ผ้าทรายม้วนแกน 6 mm
CODE / รหัส ITEM / รายการ DIMENSION / ขนาด NO. / เบอร์
E123 ผ้าทรายม้วนแกน 6 mm. (20x15mm.) 40-600
E124 ผ้าทรายม้วนแกน 6 mm. (20x15mm.) 40-600
E125 ผ้าทรายม้วนแกน 6 mm. (20x15mm.) 40-600
E126 ผ้าทรายม้วนแกน 6 mm. (20x15mm.) 40-600
E127 ผ้าทรายม้วนแกน 6 mm. (20x15mm.) 40-600
E128 ผ้าทรายม้วนแกน 6 mm. (20x15mm.) 40-600
E129 ผ้าทรายม้วนแกน 6 mm. (20x15mm.) 40-600
E130 ผ้าทรายม้วนแกน 6 mm. (20x15mm.) 40-600
E131 ผ้าทรายม้วนแกน 6 mm. (20x15mm.) 40-600
E132 ผ้าทรายม้วนแกน 6 mm. (20x15mm.) 40-600
E133 ผ้าทรายม้วนแกน 6 mm. (20x15mm.) 40-600
E134 ผ้าทรายม้วนแกน 6 mm. (20x15mm.) 40-600
E135 ผ้าทรายม้วนแกน 6 mm. (20x15mm.) 40-600
E136 ผ้าทรายม้วนแกน 6 mm. (20x15mm.) 40-600
E137 ผ้าทรายม้วนแกน 6 mm. (20x15mm.) 40-600
ล้อทรายมีแกนผสมสก๊อตไบร์ท
CODE / รหัส ITEM / รายการ DIMENSION / ขนาด
01 ล้อทรายมีแกนผสมสก๊อตไบร์ท 6 mm. 1" x 1" (25 x 25 mm.)
02 ล้อทรายมีแกนผสมสก๊อตไบร์ท 6 mm. 1" x 1.2" (25 x 30 mm.)
03 ล้อทรายมีแกนผสมสก๊อตไบร์ท 6 mm. 1.2" x 0.8 " (30 x 20 mm.)
04 ล้อทรายมีแกนผสมสก๊อตไบร์ท 6 mm. 1.2" x 1" (30 x 25 mm.)
05 ล้อทรายมีแกนผสมสก๊อตไบร์ท 6 mm. 1.2" x 1.2" (30 x 30 mm.)
06 ล้อทรายมีแกนผสมสก๊อตไบร์ท 6 mm. 1.5" x 1" (40 x 25 mm.)
07 ล้อทรายมีแกนผสมสก๊อตไบร์ท 6 mm. 1.5" x 1.2" (40 x 30 mm.)
08 ล้อทรายมีแกนผสมสก๊อตไบร์ท 6 mm. 2" x 1" (50 x 25 mm.)
09 ล้อทรายมีแกนผสมสก๊อตไบร์ท 6 mm. 2" x 1.2" (50 x 30 mm.)
10 ล้อทรายมีแกนผสมสก๊อตไบร์ท 6 mm. 2.5" x 1" (63 x 25 mm.)
11 ล้อทรายมีแกนผสมสก๊อตไบร์ท 6 mm. 2.5" x 1.2" (63 x 30 mm.)
12 ล้อทรายมีแกนผสมสก๊อตไบร์ท 6 mm. 30" x 1.2" (76 x 30 mm.)
ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน
CODE / รหัส ITEM / รายการ DIMENSION / ขนาด NO. / เบอร์
E138 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 4" x 1" (100 x 25 x รู 13 mm.) 40-600
E139 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 4" x 2" (100 x 50 x รู 13 mm.) 40-600
E140 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 5" x 1" (125 x 25 x รู 13 mm.) 40-600
E141 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 5" x 2" (125 x 50 x รู 13 mm.) 40-600
E142 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 6" x 1" (150 x 25 x รู 16 mm.) 40-600
E143 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 6" x 1.5" (150 x 38 x รู 16 mm.) 40-600
E144 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 6" x 2 " (150 x 50 x รู 16 mm.) 40-600
E145 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 8" x 1" (200 x 25 x รู 25 mm.) 40-600
E146 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 8" x 1.5" (200 x 38 x รู 25 mm.) 40-600
E147 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 8" x 2 " (200 x 50 x รู 25 mm.) 40-600
E148 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 10" x 1" (250 x 25 x รู 25 mm.) 40-600
E149 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 10" x 1.5" (250 x 38 x รู 25 mm.) 40-600
E150 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 10" x 2 " (250 x 50 x รู 25 mm.) 40-600
E151 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 12" x 1" (300 x 25 mm.) 40-600
E152 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 12" x 1.5" (300 x 38 mm.) 40-600
E153 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 12" x 2" (300 x 50 mm.) 40-600
E154 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 12" x 2.5" (300 x 63 mm.) 40-600
E155 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 12" x 3" (300 x 75 mm.) 40-600
E156 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 12" x 4" (300 x 100 mm.) 40-600
E157 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 14" x 1" (350 x 25 mm.) 40-600
E158 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 14" x 1.5" (350 x 38 mm.) 40-600
E159 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 14" x 2" (350 x 50 mm.) 40-600
E160 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 14" x 2.5" (350 x 63 mm.) 40-600
E161 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 14" x 3" (350 x 75 mm.) 40-600
E162 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 14" x 3.5" (350 x 88 mm.) 40-600
E163 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 14" x 4" (350 x 100 mm.) 40-600
E164 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 16" x 1" (400 x 25 mm.) 40-600
E165 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 16" x 1.5" (400 x 38 mm.) 40-600
E166 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 16" x 2 " (400 x 50 mm.) 40-600
E167 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 16" x 2.5 " (400 x 63 mm.) 40-600
E168 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 16" x 3 " (400 x 75 mm.) 40-600
E169 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 16" x 3.5 " (400 x 88 mm.) 40-600
E170 ล้อทรายล้วน / ล้อสก๊อตไบร์ทล้วน 16" x 4 " (400 x 100 mm.) 40-600
ดอกสว่าน HSS
ORDER No. ITEM / รายการ D I L
1010105 ดอกสว่าน HSS 1.05 12 34
1010110 ดอกสว่าน HSS 1.1 14 36
1010115 ดอกสว่าน HSS 1.15 14 36
1010120 ดอกสว่าน HSS 1.2 16 38
1010125 ดอกสว่าน HSS 1.25 16 38
1010130 ดอกสว่าน HSS 1.3 16 38
1010135 ดอกสว่าน HSS 1.35 18 40
1010140 ดอกสว่าน HSS 1.4 18 40
1010145 ดอกสว่าน HSS 1.45 18 40
1010150 ดอกสว่าน HSS 1.5 18 40
1010155 ดอกสว่าน HSS 1.55 20 43
1010160 ดอกสว่าน HSS 1.6 20 43
1010165 ดอกสว่าน HSS 1.65 20 43
1010170 ดอกสว่าน HSS 1.7 20 43
1010175 ดอกสว่าน HSS 1.75 22 46
1010180 ดอกสว่าน HSS 1.8 22 46
1010185 ดอกสว่าน HSS 1.85 22 46
1010190 ดอกสว่าน HSS 1.9 22 46
1010195 ดอกสว่าน HSS 1.95 24 49
1010200 ดอกสว่าน HSS 2 24 49
1010205 ดอกสว่าน HSS 2.05 24 49
1010210 ดอกสว่าน HSS 2.1 24 49
1010215 ดอกสว่าน HSS 2.15 27 53
1010220 ดอกสว่าน HSS 2.2 27 53
1010225 ดอกสว่าน HSS 2.25 27 53
1010230 ดอกสว่าน HSS 2.3 27 53
1010235 ดอกสว่าน HSS 2.35 27 53
1010240 ดอกสว่าน HSS 2.4 30 57
1010245 ดอกสว่าน HSS 2.45 30 57
1010250 ดอกสว่าน HSS 2.5 30 57
1010255 ดอกสว่าน HSS 2.55 30 57
1010260 ดอกสว่าน HSS 2.6 30 57
1010265 ดอกสว่าน HSS 2.65 30 57
1010270 ดอกสว่าน HSS 2.7 33 61
1010275 ดอกสว่าน HSS 2.75 33 61
1010280 ดอกสว่าน HSS 2.8 33 61
1010285 ดอกสว่าน HSS 2.85 33 61
1010290 ดอกสว่าน HSS 2.9 33 61
1010295 ดอกสว่าน HSS 2.95 33 61
1010300 ดอกสว่าน HSS 3 33 61
1010310 ดอกสว่าน HSS 3.1 36 65
1010320 ดอกสว่าน HSS 3.2 36 65
1010325 ดอกสว่าน HSS 3.26 36 65
1010330 ดอกสว่าน HSS 3.3 36 65
1010340 ดอกสว่าน HSS 3.4 39 70
1010350 ดอกสว่าน HSS 3.5 39 70
1010360 ดอกสว่าน HSS 3.6 39 70
1010370 ดอกสว่าน HSS 3.7 39 70
1010375 ดอกสว่าน HSS 3.75 39 70
1010380 ดอกสว่าน HSS 3.6 43 75
1010390 ดอกสว่าน HSS 3.9 43 75
1010400 ดอกสว่าน HSS 4 43 75
1010410 ดอกสว่าน HSS 4.1 43 75
1010420 ดอกสว่าน HSS 4.2 43 75
1010425 ดอกสว่าน HSS 4.25 43 75
1010430 ดอกสว่าน HSS 4.3 47 80
1010440 ดอกสว่าน HSS 4.4 47 80
1010450 ดอกสว่าน HSS 4.5 47 6
1010460 ดอกสว่าน HSS 4.5 47 80
1010470 ดอกสว่าน HSS 4.7 47 80
1010475 ดอกสว่าน HSS 4.75 47 80
1010480 ดอกสว่าน HSS 4.8 52 86
1010490 ดอกสว่าน HSS 4.9 52 86
1010500 ดอกสว่าน HSS 5 52 86
1010510 ดอกสว่าน HSS 5.1 52 86
1010520 ดอกสว่าน HSS 5.2 52 86
1010525 ดอกสว่าน HSS 6.25 52 86
1010530 ดอกสว่าน HSS 5.3 52 86
1010540 ดอกสว่าน HSS 5.4 57 93
1010550 ดอกสว่าน HSS 5.5 57 93
1010560 ดอกสว่าน HSS 5.6 57 93
1010570 ดอกสว่าน HSS 5.7 57 93
1010575 ดอกสว่าน HSS 5.75 57 93
1010580 ดอกสว่าน HSS 6.8 57 93
1010590 ดอกสว่าน HSS 5.9 57 93
1010600 ดอกสว่าน HSS 6 57 93
1010610 ดอกสว่าน HSS 6.1 63 101
1010620 ดอกสว่าน HSS 6.2 63 101
1010625 ดอกสว่าน HSS 6.25 63 101
1010630 ดอกสว่าน HSS 6.3 63 101
1010640 ดอกสว่าน HSS 6.4 63 101
1010650 ดอกสว่าน HSS 6.5 63 101
1010660 ดอกสว่าน HSS 6.5 63 101
1010670 ดอกสว่าน HSS 6.7 63 101
1010675 ดอกสว่าน HSS 6.75 69 109
1010680 ดอกสว่าน HSS 5.8 69 109
1010690 ดอกสว่าน HSS 6.9 69 109
1010700 ดอกสว่าน HSS 7 69 109
1010710 ดอกสว่าน HSS 7.1 69 109
1010720 ดอกสว่าน HSS 7.2 69 109
1010725 ดอกสว่าน HSS 7.25 69 109
1010730 ดอกสว่าน HSS 7.3 69 109
1010740 ดอกสว่าน HSS 7.4 69 109
1010750 ดอกสว่าน HSS 7.5 69 109
ORDER No. ITEM / รายการ D I L
1010760 ดอกสว่าน HSS 7.6 75 117
1010770 ดอกสว่าน HSS 7.7 75 117
1010775 ดอกสว่าน HSS 7.75 75 117
1010780 ดอกสว่าน HSS 7.8 75 117
1010790 ดอกสว่าน HSS 7.9 75 117
1010880 ดอกสว่าน HSS 8 75 117
1010810 ดอกสว่าน HSS 8.1 75 117
1010820 ดอกสว่าน HSS 8.2 75 117
1010825 ดอกสว่าน HSS 8.25 75 117
1010830 ดอกสว่าน HSS 8.3 75 117
1010840 ดอกสว่าน HSS 8.4 75 117
1010850 ดอกสว่าน HSS 8.5 75 117
1010860 ดอกสว่าน HSS 8.6 81 125
1010870 ดอกสว่าน HSS 8.7 81 125
1010875 ดอกสว่าน HSS 8.75 81 125
1010880 ดอกสว่าน HSS 8.8 81 125
1010890 ดอกสว่าน HSS 8.9 81 125
1010900 ดอกสว่าน HSS 9 81 125
1010900 ดอกสว่าน HSS 9 81 125
1010910 ดอกสว่าน HSS 9.1 81 125
1010920 ดอกสว่าน HSS 9.2 81 125
1010930 ดอกสว่าน HSS 9.3 81 125
10109401 ดอกสว่าน HSS 9.4 81 125
1010950 ดอกสว่าน HSS 9.5 81 125
1010960 ดอกสว่าน HSS 9.6 87 133
1010970 ดอกสว่าน HSS 9.7 87 133
1010975 ดอกสว่าน HSS 9.75 87 133
1010980 ดอกสว่าน HSS 9.8 87 133
1010990 ดอกสว่าน HSS 9.9 87 133
1011000 ดอกสว่าน HSS 10 87 133
1011010 ดอกสว่าน HSS 10.1 87 133
1011020 ดอกสว่าน HSS 10.2 87 133
1011025 ดอกสว่าน HSS 10.25 87 133
1011030 ดอกสว่าน HSS 10.3 87 133
1011040 ดอกสว่าน HSS 10.4 87 133
1011050 ดอกสว่าน HSS 10.5 87 133
1011060 ดอกสว่าน HSS 10.6 87 133
1011070 ดอกสว่าน HSS 10.7 94 142
1011075 ดอกสว่าน HSS 10.75 94 142
1011080 ดอกสว่าน HSS 10.89 84 142
1011090 ดอกสว่าน HSS 10.9 94 142
1011100 ดอกสว่าน HSS 11 94 142
1011110 ดอกสว่าน HSS 11.1 94 142
101120 ดอกสว่าน HSS 11.2 94 142
101125 ดอกสว่าน HSS 11.25 94 142
101130 ดอกสว่าน HSS 11.3 94 142
101140 ดอกสว่าน HSS 11.4 94 142
101150 ดอกสว่าน HSS 11.5 94 142
101160 ดอกสว่าน HSS 11.6 94 142
1011170 ดอกสว่าน HSS 11.7 94 142
1011175 ดอกสว่าน HSS 11.75 94 142
1011180 ดอกสว่าน HSS 11.8 94 142
1011190 ดอกสว่าน HSS 11.9 101 151
1011200 ดอกสว่าน HSS 12 101 151
1011210 ดอกสว่าน HSS 12.1 101 151
1011220 ดอกสว่าน HSS 12.2 101 151
1011225 ดอกสว่าน HSS 12.25 101 151
1011230 ดอกสว่าน HSS 12.3 101 151
1011240 ดอกสว่าน HSS 12.4 101 151
1011250 ดอกสว่าน HSS 12.5 101 151
1011260 ดอกสว่าน HSS 12.6 101 151
1011270 ดอกสว่าน HSS 12.7 101 151
1011275 ดอกสว่าน HSS 12.75 101 151
1011280 ดอกสว่าน HSS 12.8 101 151
1011290 ดอกสว่าน HSS 12.9 101 151
1011300 ดอกสว่าน HSS 13 101 151
1011310 ดอกสว่าน HSS 13.1 101 151
1011320 ดอกสว่าน HSS 13.2 101 151
1011325 ดอกสว่าน HSS 13.25 108 160
1011330 ดอกสว่าน HSS 13.3 108 160
1011340 ดอกสว่าน HSS 13.4 108 160
1011350 ดอกสว่าน HSS 13.5 108 160
1011360 ดอกสว่าน HSS 13.6 108 160
1010370 ดอกสว่าน HSS 13.7 108 160
1011375 ดอกสว่าน HSS 13.75 108 160
1011380 ดอกสว่าน HSS 13.8 108 160
1011390 ดอกสว่าน HSS 13.9 108 160
1011400 ดอกสว่าน HSS 14 108 160
1011425 ดอกสว่าน HSS 14.25 114 169
1011450 ดอกสว่าน HSS 14.5 114 169
1011475 ดอกสว่าน HSS 14.75 114 169
1011500 ดอกสว่าน HSS 15 114 169
1011525 ดอกสว่าน HSS 15.25 120 178
1011550 ดอกสว่าน HSS 15.5 120 178
1011575 ดอกสว่าน HSS 15.75 120 178
1011600 ดอกสว่าน HSS 15 120 178
1011650 ดอกสว่าน HSS 15.5 125 184
1011700 ดอกสว่าน HSS 17 125 184
1011750 ดอกสว่าน HSS 17.5 130 191
1011800 ดอกสว่าน HSS 18 130 191
1011850 ดอกสว่าน HSS 18.5 135 198
1011900 ดอกสว่าน HSS 19 135 198
1011950 ดอกสว่าน HSS 19.5 140 205
1012000 ดอกสว่าน HSS 20 140 205
ดอกสว่านคาร์ไบด์
ORDER No. ITEM / รายการ D I L
0005 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 0.5 5.5 30
0006 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 0.5 5.5 30
0007 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 0.7 5.5 30
0008 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 0.8 6 30
0009 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 0.9 16 36
0010 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 10. 16 36
0011 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 1.1 19 38
0012 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 1.2 19 38
0013 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 1.3 19 38
0014 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 1.4 19 38
0015 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 1.5 19 38
0016 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 1.6 19 38
0017 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 1.7 19 38
0018 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 1.8 22 44
0019 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 1.9 22 44
0020 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 2.0 22 44
0021 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 2.1 22 44
0022 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 2.2 25 49
0023 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 2.3 25 49
0024 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 2.4 25 49
0025 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 2.5 25 45
0026 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 2.6 32 57
0027 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 2.7 32 57
0028 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 2.8 32 57
0029 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 2.9 32 57
0030 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 3.0 32 57
0031 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 3.1 32 57
0032 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 3.2 35 57
0033 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 3.3 35 64
0034 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 3.4 35 64
0035 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 3.5 35 64
0036 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 3.6 35 64
0037 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 3.7 35 64
0038 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 3.8 35 64
0039 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 3.9 35 64
0040 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 4.0 35 64
0041 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 4.1 35 64
0042 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 4.2 41 70
0043 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 4.3 41 70
0044 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 4.4 41 70
0045 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 4.5 41 70
0046 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 4.6 41 70
0047 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 4.7 41 70
0048 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 4.8 41 70
0049 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 4.9 41 70
0050 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 5.0 44 76
0051 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 5.1 44 76
0051 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 5.1 44 76
0052 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 5.2 44 76
0053 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 5.3 44 76
ORDER No. ITEM / รายการ D I L
0055 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 5.5 44 76
0056 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 5.6 44 76
0057 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 5.7 44 76
0058 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 5.8 44 76
0059 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 5.9 44 76
0060 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 6.0 51 83
0061 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 6.1 51 83
0062 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 6.2 51 83
0063 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 6.3 51 83
0064 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 6.4 61 83
0065 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 6.5 51 83
0066 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 6.6 51 83
0067 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 6.7 54 89
0068 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 5.8 54 89
0069 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 6.9 54 89
0070 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 7.0 64 89
0071 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 7.1 64 89
0072 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 7.2 54 89
0073 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 7.3 54 89
0074 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 7.4 54 89
0075 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 7.5 60 92
0076 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 7.6 60 95
0077 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 7.7 60 95
0078 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 7.8 60 95
0079 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 7.9 60 95
0080 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 8.0 60 95
0081 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 8.1 64 102
0082 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 8.2 64 102
0083 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 8.3 64 102
0084 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 8.4 64 102
0085 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 8.5 64 102
0086 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 8.6 64 102
0087 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 8.7 64 102
0088 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 8.8 64 102
0089 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 8.9 64 102
0090 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 9.0 64 102
0091 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 9.1 70 108
0092 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 9.2 70 108
0093 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 9.3 70 108
0094 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 9.4 70 108
0095 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 9.5 70 108
0096 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 9.6 73 114
0097 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 9.7 73 114
0098 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 9.8 73 114
0099 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 9.9 73 114
0100 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 10.0 73 114
0105 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 10.5 73 114
0110 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 11.0 73 114
0115 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 11.5 76 121
0120 ดอกสว่านคาร์ไบด์ 12.0 76 121
ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน
No. ITEM / รายการ DIA FL. OVERALL LENGTH MORSE TAPER
1 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 6 57 138 1
2 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 6.5 63 144 1
3 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 6.8 69 150 1
4 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 7 69 150 1
5 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 7.5 69 150 1
6 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 8 75 156 1
7 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 8.2 75 156 1
8 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 8.5 75 156 1
9 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 9 81 162 1
10 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 9.5 81 162 1
11 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 10 87 168 1
12 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 10.2 87 168 1
13 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 10.4 87 168 1
14 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 10.5 87 168 1
15 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 11 94 175 1
16 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 11.5 94 175 1
17 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 12 101 182 1
18 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 12.5 101 182 1
19 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 13 101 182 1
20 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 13.5 108 189 1
21 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 14 108 189 1
22 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 14.5 114 212 2
23 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 15 114 212 2
24 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 15.5 120 218 2
25 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 16 120 218 2
26 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 16.5 125 223 2
27 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 17 125 223 2
28 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 17.5 130 228 2
29 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 18 130 228 2
30 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 18.5 135 233 2
31 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 19 135 233 2
32 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 19.5 140 238 2
33 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 20 140 238 2
34 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 20.5 145 243 2
No. ITEM / รายการ DIA FL. OVERALL LENGTH MORSE TAPER
35 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 21 145 243 2
36 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 21.5 150 248 2
37 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 22 150 248 2
38 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 22 150 248 2
39 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 23 150 248 2
40 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 23.5 150 248 3
41 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 24 160 281 3
42 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 24.5 160 281 3
43 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 25 160 281 3
44 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 25 165 286 3
45 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 26 162 286 3
46 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 26.5 165 286 3
47 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 27 170 291 3
48 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 27 107 291 3
49 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 28 170 291 3
50 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 28.5 175 296 3
51 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 29 175 296 3
52 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 29.5 175 296 3
53 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 30 175 296 3
54 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 31 180 301 3
55 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 32 185 334 4
56 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 33 185 334 4
57 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 34 190 339 4
58 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 35 190 339 4
59 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 36 195 344 4
60 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 37 195 344 4
61 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 38 200 349 4
62 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 39 200 349 4
63 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 40 200 349 4
64 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 41 205 345 4
65 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 42 205 345 4
66 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 45 210 359 4
67 ดอกสว่านก้านเรียวมาตรฐาน 50 220 369 4
เข็มกระทุ้ง
CODE D H T L
001 1 6 4 100, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
002 1.5 6 4 100, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
003 2 6 4 100, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
004 2.5 6 4 100, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
005 3 6 4 100, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
006 3.5 7 6 100, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
007 4 8 6 100, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
008 4.5 9 6 100, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
009 5 6 100, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
010 5.5 10 6 100, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
011 6 6 100, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
012 6.5 11 6 100, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
013 7 6 100, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
014 8 13 8 100, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
015 9 14 8 100, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
016 10 15 8 100, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
017 12 17 8 100, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
018 14 19 8 100, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
019 15 20 8 100, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
020 16 21 8 100, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
021 20 25 8 100, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
022 25 30 8 100, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
สปริงแม่พิมพ์
สปริงแม่พิมพ์สีเหลือง
สปริงแม่พิมพ์ สีเหลืองรับน้ำหนักเบาสุด

สปริงสำหรับแม่พิมพ์ ออกแบบมาสำหรับแม่พิมพ์ปั้ม แข็งแรงและอายุการใช้งานสูง สามารถนำไปใช้ร่วมกับงานอื่นๆได้เช่น ใช้ในเครื่องจักรต่างๆ

สปริงแม่พิมพ์สีฟ้า
สปริงแม่พิมพ์ สีฟ้า รับน้ำหนักเบา

สปริงสำหรับแม่พิมพ์ ออกแบบมาสำหรับแม่พิมพ์ปั้ม แข็งแรงและอายุการใช้งานสูง สามารถนำไปใช้ร่วมกับงานอื่นๆได้เช่น ใช้ในเครื่องจักรต่างๆ

สปริงแม่พิมพ์สีแดง
สปริงแม่ พิมพ์สีแดง รับน้ำหนักปานกลาง

สปริงขดสำหรับแม่พิมพ์ ออกแบบมาสำหรับแม่พิมพ์ปั้ม แข็งแรงและอายุการใช้งานสูง สามารถนำไปใช้ร่วมกับงานอื่นๆได้เช่น ใช้ในเครื่องจักรต่างๆ

สปริงแม่พิมพ์สีเขียว
สปริงแม่พิมพ์ สีเขียว รับน้ำหนักสูง

สปริงสำหรับแม่พิมพ์ ออกแบบมาสำหรับแม่พิมพ์ปั้ม แข็งแรงและอายุการใช้งานสูง สามารถนำไปใช้ร่วมกับงานอื่นๆได้เช่น ใช้ในเครื่องจักรต่างๆ

สปริงแม่พิมพ์สีน้ำตาล
สปริงแม่พิมพ์ สีน้ำตาล รับน้ำหนักสูงมาก

สปริงสำหรับแม่พิมพ์ ออกแบบมาสำหรับแม่พิมพ์ปั้ม แข็งแรงและอายุการใช้งานสูง สามารถนำไปใช้ร่วมกับงานอื่นๆได้เช่น ใช้ในเครื่องจักรต่างๆ

สายอ่อนปากกาลมหัวงอ
ITI - 2050AG สายอ่อนปากกาลมหัวงอ
 • Disc Size : 30 mm
 • Free Speed : 20,000 rpm
 • AVG.Air Consumption : 1.1 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • Length : 113 mm
 • Net Weight : 0.23 kg
 • Body : 17 mm
สายอ่อนปากกาลมรอบสูง
ITI - 2050SG สายอ่อนปากกาลมรอบสูง
 • Collet Size : 3 mm
 • Free Speed : 55,000 rpm
 • AVG.Air Consumption : 1.0 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • Length : 150 mm
 • Net Weight : 0.19 kg
 • Body : 19 mm
เครื่องสกัดสนิม
ITI - 4150 เครื่องสกัดสนิม
 • ใช้ลวด 12 เส้นNeedle
 • ใSize : 3 mmMax.
 • ใTorque : 3,400 bpm
 • ใAVG.Air Consumption : 11
 • ใCFMAIR Inlet Size : 1/4"
 • ใNPTMin. Hose Size : 10
 • ใLength : 245 mm
 • ใNet Weight : 2.06 kg
เครื่องลับมุมเฟอร์นิเจอร์
ITI - 2018A เครื่องลับมุมเฟอร์นิเจอร์
 • Capacity : 1/4" mm
 • Free Speed : 22,000 rpm
 • Air Consumption : 10 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • Length : 180 mm
 • Net Weight : 0.90 kg
เครื่องตัดฟันเฟือง
ITI - 2033 เครื่องตัดฟันเฟือง
 • Capacity : 1/2 mm
 • Wheel Size : 75 mm
 • Free Speed : 17,000 rpm
 • AVG. Air Consumption : 4.0 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • L x H : 196 x 93 mm
 • Net Weight : 1.00 kg
UHT เครื่องเจียรลม
เครื่องเจียรลมหินถ้วยกระดาษใยสังเคาระห์
เครื่องเจียรลมจับ 3 แกน
UHT ตะไบเทอร์โบลม
260รุ่นละเอียด
GP - 260 รุ่นละเอียด / Precision Type
 • รุ่นละเอียด, เหมาะใช้กับงานเจียรละเอียดและงานตกแต่ง หัวยึดไม่สามารถเปลี่ยนได้ : มาตรฐานคือ Dia 3.0 สำหรับ Dia2.34 หรือ Dia3.175 กรุณาแจ้งเวลาสั่งซื้อ
 • ความเร็วรอบ / Speed : 60,000 rpm
 • น้ำหนัก / Weght : 180 g
 • ขนาด / Dimension : Dia17.5 x 142L (mm)
380รุ่นความเร็วสูง
GP-380 รุ่นความเร็วสูง / High Speed Type
 • ความเร็วสูง, เสียงรบกวนต่ำ, รุ่นเจียรละเอียด เหมาะใช้งานกับละเอียดและงานตกแต่ง สามารถสับเปลี่ยนหัวยึด : มาตรฐานคือ Dia3.0 mm สำหรับ Dia2.34 หรือ Dia3.175 กรุณาแจ้งเวลาสั่งซื้อ
 • ความเร็วรอบ / Speed : 80,000 rpm
 • น้ำหนัก / Weght : 160 g
 • ขนาด / Dimension : Dia20.3 x 143L (mm)
AG-45รุ่นเจียรหน้าราบ
AG - 45 รุ่นเจียรหน้าราบ / Angle Surface Grinder
 • 45 องศาเจียรหน้าราบ, เหมาะใช้งานเจียรหน้าราบ, มุมกลับและรอยเชื่อมต่อที่ต้องการตกแต่ง หัวยึด : M7 เกี่ยวเชื่อม, สามารถใช้กับหินถ้วยและกระดาษทรายแผ่น
 • ความเร็วรอบ / Speed : 23,500 rpm
 • น้ำหนัก / Weght : 180 g
 • ขนาด / Dimension : Dia17 x 153L x 50H (mm)
AG-90รุ่นเจียรหน้าราบ
AG - 90 รุ่นเจียรหน้าราบ / Angle Surface Grinder
 • 90 องศาเจียรหน้าราบ, เหมาะใช้งานเจียรหน้าราบ, มุมกลับและรอยเชื่อมต่อที่ต้องการตกแต่ง หัวยึด : M7 เกี่ยวเชื่อม, สามารถใช้กับหินถ้วยและกระดาษทรายแผ่น
 • ความเร็วรอบ / Speed : 23,500 rpm
 • น้ำหนัก / Weght : 170 g
 • ขนาด / Dimension : Dia17 x 140L x 39H (mm)
GP-522รุ่นเจียรราบความเร็วสูง
GP - 522 รุ่นเจียรราบความเร็วสูง (120) / High Speed Type
 • เจียรราบมุม 120 องศา, เหมาะกับเจียรราบ, มุมกลับ และหน้าเชื่อมตกแต่ง หัวยึด = M7 เกี่ยวเชื่อม สามารถใช้กับหินถ้วยหรือกระดาษทรายแผ่นกลม
 • ความเร็วรอบ / Speed : 22ม000 rpm
 • น้ำหนัก / Weght : 200 g
 • ขนาด / Dimension : Dia16.5 x 136L (mm)
UG-500รุ่นเสียงเงียบ
GP - 522 รุ่นเจียรราบความเร็วสูง (120) / High Speed Type
 • การหมุนแรงสูง สียงต่ำ, เครื่องเจียรชนิดรุ่นละเอียด เหมาะใช้งานกับเจียรงานละเอียดและการตกแต่ง สามารถสับเปลี่ยนหัวยึด = มาตรฐานหัวยึด คือ Dia3.0 mm. , Dia2.34 mm. หรือ Dia3.175 mm. ก็สามารถเลือกได้
 • ความเร็วรอบ / Speed : 60,000 rpm
 • น้ำหนัก / Weght : 110 g
 • ขนาด / Dimension : Dia20 x 160L (mm)
UG - 400 รุ่นประหยัด
UG - 400 รุ่นประหยัด / Economic Type
 • คุณภาพการใช้งานดี, สามารถเชื่อถือได้และราคาที่ย่อมเยา หัวยึดไม่สามารถเปลี่ยนได้ : มาตรฐานคือ Dia 3.0 สำหรับ Dia2.34 หรือ Dia3.175 กรุณาแจ้งเวลาสั่งซื้อ
 • ความเร็วรอบ / Speed : 60,000 rpm
 • น้ำหนัก / Weght : 130 g
 • ขนาด / Dimension : Dia17 x 180L (mm)
UG - 300 รุ่นหัวยึดคู่
UG - 300 รุ่นหัวยึดคู่ / Dual-Collet Type
 • ำหรับงานหนัก, การหมุนแรงสูง, เหมาะใช้งานแต่งรอยข่วนแมว, มุมกลับใบมีด Carbide และรอยเชื่อมต่อหน้าราบ รุ่นหัวยึด = มาตรฐานคือ Dia 3.0 / Dia6.0 สำหรับหัวยึด Dia3.175 / Dia6.35 mm.กรุณาแจ้งเวลาสั่งซื้อ
 • ความเร็วรอบ / Speed : 35,000 rpm
 • น้ำหนัก / Weght : 170 g
 • ขนาด / Dimension : Dia22 x 180L (mm)
ส่วนประกอบเครื่องมือลม
เบอร์สั่ง / Order No. ชนิด / Description เบอร์เพชร / Grit Size หน่วย / Unit
AGP - 01 เบาะยาง / Rubber Pad - 1 ตัว / Piece
AGS - 01 การดาษทรายกลม / Paper Disc #60 , #100 , #150 , #240 , #320 , #400 150 ตัว / กล่อง (50pcs./Box)
AGC - 01 หินเจียรรูปถ้วย / Cup Wheels #60 , #100 , #150 48 ตัว / กล่อง (48pcs./Box)
 • หมายเหตุ / note :
 • ส่วนประกอบมาตรฐานของ GP - 522 , NAK - 90 ดังนี้ : หินเจียรถ้วย 1 ตัว เบาะยาง 1 ตัว, กระดาษทราายกลม 9 แผ่น Standard accessory tools of GP-522, NAK-90 : 1 cup wheels, 1 rubber pad, 9 paper disc.
SIZE 30 & 1 mm. Slot 1 mm. Slot 3.2 mm. Slot 6.3 mm. Slot หัวจับปรับได้
PICTURE
ORDER No. No.664 No.665 No.662 No.663 No.666
AR-03 หัวจับมาตรฐาน หัวจับมาตรฐาน หัวจับมาตรฐาน หัวจับคัดเลือก หัวจับมาตรฐาน
AR-06 หัวจับมาตรฐาน หัวจับมาตรฐาน หัวจับมาตรฐาน หัวจับคัดเลือก หัวจับมาตรฐาน
AR-05A หัวจับมาตรฐาน หัวจับคัดเลือก หัวจับมาตรฐาน หัวจับคัดเลือก หัวจับมาตรฐาน
AR-05N หัวจับมาตรฐาน หัวจับมาตรฐาน หัวจับมาตรฐาน หัวจับคัดเลือก หัวจับมาตรฐาน
AR-991 หัวจับมาตรฐาน หัวจับคัดเลือก หัวจับมาตรฐาน หัวจับมาตรฐาน หัวจับคัดเลือก
AR-993 หัวจับมาตรฐาน หัวจับคัดเลือก หัวจับมาตรฐาน หัวจับมาตรฐาน หัวจับคัดเลือก
เครื่องเจียรตัวใหญ่(ลมออกหน้า)
ITI - 2010 เครื่องเจียรตัวใหญ่ (ลมออกหน้า)
 • Collet size : 6 mm.
 • Free Speed : 22,000 rpm.
 • AVG.Air Consumption : 4.0 CFM
 • AIR inter size : 1/4" NPT
 • Lenght : 170 mm.
 • Net Weight : 0.6 kg
 • Body : 41 mm.
เครื่องเจียรตัวใหญ่ (ลมออกหลัง)
ITI - 2011S เครื่องเจียรตัวใหญ่ (ลมออกหลัง)
 • Collet size : 6 mm.
 • Free Speed : 22,000 rpm.
 • AVG.Air Consumption : 4.0 CFM
 • AIR inter size : 1/8" NPT
 • Lenght : 170 mm.
 • Net Weight : 0.6 kg
 • Body : 41 mm.
เครื่องเจียรตัวใหญ่ (ลมออกหลัง)
ITI - 2012 เครื่องเจียรตัวใหญ่ (ลมออกหลัง)
 • Collet size : 6 mm.
 • Free Speed : 22,000 rpm.
 • AVG.Air Consumption : 4.0 CFM
 • AIR inter size : 1/4" NPT
 • Lenght : 170 mm.
 • Net Weight : 0.6 kg
 • Body : 42 mm.
เครื่องเจียรรุ่นงานหนัก
ITI - 2015A เครื่องเจียรรุ่นงานหนัก
 • Collet size : 6 mm.
 • Free Speed : 5,000 rpm.
 • AVG.Air Consumption : 4.2 CFM
 • AIR inter size : 1/4" NPT
 • Lenght : 217 mm.
 • Net Weight : 0.91 kg
 • Body : 42 mm.
เครื่องเจียรชนิดหัวงอ
ITI - 2006S เครื่องเจียรชนิดหัวงอ
 • Collet size : 6 mm.
 • Free Speed : 18,000 rpm.
 • AVG.Air Consumption : 7.0 CFM
 • AIR inter size : 1/8" NPT
 • Lenght : 145 mm.
 • Net Weight : 0.48 kg
 • Body : 34 mm.
ITI-2010Bเครื่องเจียรตัวเล็ก
ITI - 2006S เครื่องเจียรชนิดหัวงอ
 • Collet size : 6 mm.
 • Free Speed : 20,000 rpm.
 • AVG.Air Consumption : 1.8 CFM
 • AIR inter size : 1/8" NPT
 • Lenght : 184 mm.
 • Net Weight : 0.52 kg
 • Body : 40 mm.
ITI-2002เครื่องเจียรตัวเล็ก
ITI - 2002 เครื่องเจียรตัวเล็ก
 • Collet size : 6 mm.
 • Free Speed : 25,000 rpm.
 • AVG.Air Consumption : 2.6 CFM
 • AIR inter size : 1/8" NPT
 • Lenght : 151 mm.
 • Net Weight : 0.37 kg
 • Body : 36 mm.
ITI-2001Sเครื่องเจียรตัวเล็ก
ITI - 2001S เครื่องเจียรตัวเล็ก
 • Collet size : 6 mm.
 • Free Speed : 25,000 rpm.
 • AVG.Air Consumption : 7 CFM
 • AIR inter size : 1/8" NPT
 • Lenght : 140 mm.
 • Net Weight : 0.35 kg
 • Body : 34 mm.
ITI - 2022S เครื่องเจียรรุ่นคอยาว
ITI - 2022S เครื่องเจียรรุ่นคอยาว
 • Collet size : 6 mm.
 • Free Speed : 22,000 rpm.
 • AVG.Air Consumption : 4.5 CFM
 • AIR inter size : 1/4" NPT
 • Lenght : 326 mm.
 • Net Weight : 1.34 kg
 • Body : 42 mm.
ITI-2023เครื่องเจียรรุ่นคอยาว
ITI - 2023 เครื่องเจียรรุ่นคอยาว
 • Collet size : 6 mm.
 • Free Speed : 5,600 rpm.
 • AVG.Air Consumption : 3.8 CFM
 • AIR inter size : 1/4" NPT
 • Lenght : 344 mm.
 • Net Weight : 1.7 kg
 • Body : 46 mm.
เครื่องเจียรลมไฟเบอร์4
ITI - 2500 เครื่องเจียรลมไฟเบอร์ 4" แบบมือบิด
 • GOVERNED DISC GRINDER
 • เกลียว : 10 x 1.5
 • L x H : 223 x 94 mm
 • Net Weight : 1.87 kg
 • Disc size : 4" Diameter
 • Free Speed : 10,000 rpm
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • AVG.AIR Consumption : 2.4 CFM
เครื่องเจียรลมไฟเบอร์ 7
ITI - 2600 เครื่องเจียรลมไฟเบอร์ 7 " แบบมือบิด
 • GOVERNED DISC GRINDER
 • เกลียว : 10 x 1.5
 • L x H : 337 x 110 mm
 • Net Weight : 3.24 kg
 • Disc size : 7 " Diameter
 • Free Speed : 7,000 rpm
 • Air Inlet Size : 3/8 " NPT
 • AVG.AIR Consumption : 4.0 CFM
ITI-2501เครื่องเจียรลมไฟเบอร์ 4 รุ่นเบา
ITI - 2501 เครื่องเจียรลมไฟเบอร์ 4" รุ่นเบา
 • GOVERNED DISC GRINDER
 • เกลียว : 10 x 1.5
 • L x H : 191 x 80 mm
 • Net Weight : 0.91 kg
 • Disc size : 4" Diameter
 • Free Speed : 11,000 rpm
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • AVG.AIR Consumption : 2.2 CFM
เครื่องเจียรลมไฟเบอร์ 4
ITI - 2501L เครื่องเจียรลมไฟเบอร์ 4" รุ่นเบา
 • GOVERNED DISC GRINDER
 • เกลียว : 10 x 1.5
 • L x H : 191 x 80 mm
 • Net Weight : 1.04 kg
 • Disc size : 4" Diameter
 • Free Speed : 11,000 rpm
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • AVG.AIR Consumption : 2.7 CFM
เครื่องเจียรลมไฟเบอร์ 4 แบบไกกด
ITI - 2500L เครื่องเจียรลมไฟเบอร์ 4" แบบไกกด
 • GOVERNED DISC GRINDER
 • เกลียว : 10 x 1.5
 • L x H : 223 x 94 mm
 • Net Weight : 1.82 kg
 • Disc size : 4" Diameter
 • Free Speed : 9,000 rpm
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • AVG.AIR Consumption : 2.7 CFM
เครื่องเจียรลมไฟเบอร์7 แบบไกกด
ITI - 2600L เครื่องเจียรลมไฟเบอร์ 7" แบบไกกด
 • GOVERNED DISC GRINDER
 • L x H : 337 x 110 mm
 • Net Weight : 3.24 kg
 • Disc size : 7 " Diameter
 • Free Speed : 7,000 rpm
 • Air Inlet Size : 3/8 " NPT
 • AVG.AIR Consumption : 4.0 CFM
เครื่องขัดกระดาษทรายลมแบบสั่น
ITI - 3001 เครื่องขัดกระดาษทรายลมแบบสั่น รุ่นเล็ก ขนาด 75 x 100 มม.
 • AIR ORBITAL SADER
 • Net Weight : 80 kg
 • Pad Size : 75 x 100 mm
 • Free Speed : 11,000 rpm
 • Air Consumption : 2.3 CFM
 • Air Inlet Size : 1/4"
 • Lenght x Height : 145 x 105 mm
เครื่องขัดกระดาษทรายลมแบบสั่นรุ่นเล็ก
ITI - 3004 เครื่องขัดกระดาษทรายลมแบบสั่น รุ่นเล็ก จานกลม
 • AIR ORBITAL SADER
 • Net Weight : 1.05 kg
 • Pad Size : 5"
 • Free Speed : 9,000 rpm
 • Air Consumption : 6 CFM
 • Air Inlet Size : 1/4"
 • Lenght x Height : 140 x 85 mm
4700B จิ๊กซอร์ลม
ITI - 4700B จิ๊กซอร์ลม
 • AIR SAW
 • Capcity : 1.6 mm
 • Speed/Min : 10,000 spm
 • Air Consumption : 6 CFM
 • Lenght : 235 mm
 • Net Weight : 0.54 kg
 • Stroke : 10 mm
จิ๊กซอร์และตะไบลม
ITI - 4710 จิ๊กซอร์และตะไบลม
 • AIR SAW & FILE
 • Stroke : 10 mm
 • File Shank Opening : 5 mm
 • Speed/Min : 9,500 spm
 • Air Consumption : 6 CFM
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • Lenght : 215 mm
 • Net Weight : 0.75 kg
จิ๊กซอร์และตะไบลม
ITI - 4730 จิ๊กซอร์และตะไบลม
 • AIR SAW & FILE
 • Stroke : 8 mm
 • File Shank Opening : 5 mm
 • Speed/Min : 5,000 spm
 • Air Consumption : 6 CFM
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • Lenght : 235 mm
เครื่องขัดทรายลมแบบสั่น รุ่นงานหนัก
ITI - 3007 เครื่องขัดทรายลมแบบสั่น รุ่นงานหนัก ขนาด 95 x 165 มม.
 • HEAVY DUTY AIR ORBITAL SANDER
 • Net Weight : 1.75 kg
 • Pad Size : 95 x 165 mm
 • Free Speed : 8,000 rpm
 • Air Consumption : 10 CFM
 • AIR inter size : 1/4" NPT
 • Lenght x Height : 175 x 110 mm.
เครื่องขัดกระดาษทรายลมแบบสั่น รุ่นมือถือ
ITI - 3005 เครื่องขัดกระดาษทรายลมแบบสั่น รุ่นมือถือ ขนาด 95 x 165 มม.
 • AIR ORBITAL SADER
 • Net Weight : 1.80 kg
 • Pad Size : 95 x 165 mm
 • Free Speed : 8,000 rpm
 • Air Consumption : 10 CFM
 • Air Inlet Size : 1/4"
 • Lenght x Height : 280 x 120 mm
เครื่องขัดกระดาษทรายลมแบบสั่น 
          รุ่นมือถือ ที่เก็บฝุ่น
ITI - 3016 เครื่องขัดกระดาษทรายลมแบบสั่น รุ่นมือถือ มีถุงเก็บฝุ่นขนาด 95x165 มม.
 • AIR ORBITAL SADER - BAR HANDLE DUST FREE
 • Net Weight : 1.95 kg
 • Pad Size : 95 x 165 mm
 • Free Speed : 7,000 rpm
 • Air Consumption : 10 CFM
 • Air Inlet Size : 1/4"
 • Lenght x Height : 290 x 110 mm
เครื่องขัดกระดาษทรายลมแบบสั่น 
          รุ่นมือถือ ที่เก็บฝุ่น
ITI - 3018 เครื่องขัดกระดาษทรายลมแบบสั่น รุ่นมือถือ มีถุงเก็บฝุ่นขนาด 95x165 มม.
 • AIR ORBITAL SADER DUST FREE
 • Net Weight : 1.75 kg
 • Pad Size : 100 x 180 mm
 • Free Speed : 7,000 rpm
 • Air Consumption : 3.1 CFM
 • Air Inlet Size : 1/4"
 • Lenght x Height : 343 x 107 mm
ครื่องขัดกระดาษทรายกลม แบบเหวี่ยง
ITI - 2310 เครื่องขัดกระดาษทรายกลม แบบเหวี่ยง รุ่นมือถือ ขนาด 8"
 • AIR DUAL ACTION SANDER
 • Pad Size : 8"
 • Orbit Dia : 2.4 mm
 • Net Weight : 2.39 kg
 • Free Speed : 4,000 rpm
 • Air Consumption : 2.9 CFM
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • Lenght x Height : 293 x 137 mm
ครื่องขัดกระดาษทรายกลม แบบเหวี่ยง
ITI - 3100 เครื่องขัดกระดาษทรายกลม แบบเหวี่ยง รุ่นมือถือ ขนาด 6"
 • AIR DUAL ACTION SANDER
 • Pad Size : 5" , 6"
 • Orbit Dia : 7 mm
 • Net Weight : 1.80 kg
 • Free Speed : 8,000 rpm
 • Air Consumption : 10 CFM
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • Lenght x Height : 230 x 128 mm
เครื่องขัดกระดาษทรายกลม รุ่นมือถือ
ITI - 2310 เครื่องขัดกระดาษทรายกลม รุ่นมือถือ ขนาด 5"
 • AIR DUAL ACTION SANDER
 • Pad Size : 5"
 • Orbit Dia : 5 mm
 • Net Weight : 0.92 kg
 • Free Speed : 10,000 rpm
 • Air Consumption : 2.2 CFM
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • Lenght x Height : 154 x 125 mm
เครื่องขัดกระดาษทรายกลม รุ่นมือกด
ITI - 3102 เครื่องขัดกระดาษทรายกลม รุ่นมือกด ขนาด 3"
 • AIR DUAL ACTION SANDER
 • Pad Size : 3"
 • Orbit Dia : 3 mm
 • Net Weight : 0.54 kg
 • Free Speed : 12,000 rpm
 • Air Consumption : 2.5 CFM
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • Lenght x Height : 125 x 102 mm
เครื่องขัดกระดาษทรายกลม รุ่นมือกด
ITI - 3103 เครื่องขัดกระดาษทรายกลม รุ่นมือกด ขนาด 5"
 • AIR DUAL ACTION SANDER
 • Pad Size : 5"
 • Orbit Dia : 5 mm
 • Net Weight : 1.18 kg
 • Free Speed : 8,200 rpm
 • Air Consumption : 6 CFM
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • Lenght x Height : 160 x 90 mm
เครื่องขัดกระดาษทรายลม
ITI - 2107A เครื่องขัดกระดาษทรายลม 2"
 • MINI SANDERS
 • เกลียว : 6 x 1 mm
 • L x H : 170 x 84 x mm
 • Net Weight : 0.55 kg
 • Disc Size : Dia 2"
 • Free Speed : 8,500 rpm
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • AVG.Air Consumption : 1.2 CFM
เครื่องขัดกระดาษทรายลม
ITI - 2210 เครื่องขัดกระดาษทรายลม 3", 4"
 • HIGH SPEED DISC SANDER
 • เกลียว : 7/16" UNF
 • L x H : 123 x 167 mm
 • Net Weight : 0.99 kg
 • Disc Size : Dia 4"
 • Free Speed : 18,000 rpm
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • AVG.Air Consumption : 3.9 CFM
เครื่องขัดกระดาษทรายลม
ITI - 2026 เครื่องขัดกระดาษทรายลม 5"
 • ANGLE HEAD DISC SANDER
 • เกลียว : 5/8 UNF
 • L x H : 285 x 99 mm
 • Net Weight : 1.50 kg
 • Disc Size : Dia 5"
 • Free Speed : 5,000 rpm
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • AVG.Air Consumption : 4.4 CFM
เครื่องขัดกระดาษทรายลม
ITI - 2300 เครื่องขัดกระดาษทรายลม 7"
 • HEAVY DUTY VERTICAL SANDERS
 • เกลียว : 5/8 UNF
 • L x H : 187 x 258 mm
 • Net Weight : 2.27 kg
 • Disc Size : Dia 7 "
 • Free Speed : 4,000 rpm
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • AVG.Air Consumption : 3.9 CFM
เครื่องขัดกระดาษทรายลม
ITI - 2351 เครื่องขัดกระดาษทรายลม 7"
 • HEAVY DUTY ANGLE SANDERS
 • เกลียว : 5/8 UNF
 • L x H : 358 x 100 mm
 • Net Weight : 2.12 kg
 • Disc Size : Dia 7"
 • Free Speed : 4,500 rpm
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • AVG.Air Consumption : 4.1 CFM
เครื่องขัดเงาสีรถยนต์
ITI - 2009 เครื่องขัดเงาสีรถยนต์ 3"
 • เกลียว : 5/16 BSW
 • Height : 180 mm
 • Net Weight : 0.68 kg
 • Disc Size : Dia 3 "
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • AVG.Air Consumption : 26 CFM
เครื่องขัดเงาสีรถยนต์
ITI - 2400 เครื่องขัดเงาสีรถยนต์ 7"
 • VERTICAL POLIHER
 • เกลียว : 5/8 BSW
 • Height : 190 mm
 • Net Weight : 2.13 kg
 • Disc Size : Dia 7"
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • AVG.Air Consumption : 20 CFM
เครื่องขัดเงาสีรถยนต์
ITI - 2450 เครื่องขัดเงาสีรถยนต์ 7"
 • ANGLE POLISHER
 • เกลียว : 5/8 BSW
 • Height : 320 mm
 • Net Weight : 2.00 kg
 • Disc Size : Dia 7"
 • Free Speed : 2,500 rpm
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • AVG.Air Consumption : 20 CFM
เครื่องขัดเงาสีรถยนต์
ITI - 2405 เครื่องขัดกระดาษทรายลม 6"
 • LIGHT SANDER POLISHER
 • เกลียว : 5/8 UNF
 • Height : 145 mm
 • Net Weight : 1.05 kg
 • Disc Size : Dia 6"
 • Free Speed : 2,000 rpm
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • AVG.Air Consumption : 10 CFM
เครื่องขัดเงาสีรถยนต์
ITI - 4800 พับและปั้มรูเหล็กแผ่นลม
 • HYDRO PUNCHER
 • Punching Capacity : 5 x 1.2 mm
 • Bending Capacity : 1.2 mm
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • Leigth : 225 mm
 • Net Weight : 1.00 kg
เจาะรอยอาร์คตัวถังรถยนต์
ITI - 5800 เจาะรอยอาร์คตัวถังรถยนต์
 • SPOT MILL
 • Standard ACC : 8 mm ENDMILL
 • Optional : 6.5 mm , 10 mm ENDMILL
 • Free Speed : 1,500 rpm
 • Air Consumption : 15 CFM
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • Leigth : 305 mm
 • Net Weight : 1.90 kg
เครื่องสกัด - ย้ำรีเวทลม
ITI - 4120 เครื่องสกัด - ย้ำรีเวทลม
 • MIDDLE AIR HAMMER
 • Blows / Min : 3,000 bpm
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • Chisel Shank Opening : 10.2 mm
 • Air Consumption : 8 CFM
 • Leigth : 175 mm
 • Net Weight : 1.60 kg
เครื่องสกัด - ย้ำรีเวทลม
ITI - 4500 กรรไกรลม ตัดเหล็กแผ่น 16 มม.
 • Capacity :1.6 mm.
 • MIN, Cutting Redius : 200 mm
 • Air Consumption : 10 CFM
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • Leigth : 233 mm
 • Net Weight : 1.25 kg
เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานลม
ITI - 2700 เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานลม
 • 10 mm BELT SANDER
 • Belt size : 10 x 330 mm.
 • Belt Speed : 1,100 m/min
 • Air Consumption : 6 CFM
 • AIR inter size : 1/4" NPT
 • Lenght : 165 - 280 mm.
 • Net Weight : 0.80 kg
เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานลม
ITI - 2800 เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานลม
 • 20 mm BELT SANDER
 • Belt size : 20 x 520 mm.
 • Belt Speed : 2,500 m/min
 • Air Consumption : 15 CFM
 • AIR inter size : 1/4" NPT
 • Lenght : 248 - 360 mm.
 • Net Weight : 1.40 kg
ไดรโว่ลมตัด 1.6 มม.
ITI - 4600 ไดรโว่ลมตัด 1.6 มม.
 • AIR NIBBLER
 • Capacity :1.6 mm.
 • Air Consumption : 10 CFM
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • Leigth x Hight : 180 x 106 mm
 • Net Weight : 1.00 kg
บล็อกลม SQ 3/8 รุ่นตรง
ITI - 1305 บล็อกลม SQ 3/8" รุ่นตรง
 • PLAM GRIP IMPACT WRENCH
 • Bolt Capacity : 3/8"
 • Free Speed : 10,000 rpm
 • Max. Torque : 66 ft-lbs
 • AVG.Air Consumption : 2.8 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • Length : 158 mm
 • Net Weight : 0.94 kg
บล็อกลม SQ 3/8 รุ่นปืน
ITI - 1355 บล็อกลม SQ 3/8" รุ่นปืน
 • PISTOL GRIP IMPACT WRENCH
 • Bolt Capacity : 3/8"
 • Free Speed : 10,000 rpm
 • Max. Torque : 66 ft-lbs
 • AVG.Air Consumption : 2.7 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • Length : 142 mm
 • Net Weight : 1.12 kg
บล็อกลม SQ 3/8 รุ่นปืน
ITI - 1356 บล็อกลม SQ 3/8" รุ่นปืน
 • PIN CLUTCH IMPACT WRENCH
 • Bolt Capacity : 3/8"
 • Free Speed : 8,000 rpm
 • Max. Torque : 133 ft-lbs
 • AVG.Air Consumption : 3.6 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • Length : 165 mm
 • Net Weight : 1.10 kg
บล็อกลม SQ 1/2 รุ่นปืน
ITI - 1420T บล็อกลม SQ 1/2 " รุ่นปืน
 • HEAVY DUTY IMPACT WRENCH
 • Bolt Capacity : 1/2"
 • W / Socket : 14 , 17 , 19 , 21
 • Free Speed : 8,000 rpm
 • Max. Torque : 280 ft-lbs
 • AVG.Air Consumption : 18 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • Length : 195 mm
 • Net Weight : 2.78 kg
บล็อกลม SQ 1/2 รุ่นปืน
ITI - 1456 บล็อกลม SQ 1/2 " รุ่นปืน
 • PIN CLUTCH IMPACT WRENCH
 • Bolt Capacity : 5/8"
 • Free Speed : 8,000 rpm
 • Max. Torque : 162 ft-lbs
 • AVG.Air Consumption : 3.6 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • Length : 168 mm
 • Net Weight : 1.13 kg
บล็อกลม SQ 1/2 รุ่นปืน
ITI - 1650X บล็อกลม SQ 1/2" รุ่นปืน
 • PIN CLUTCH IMPACT WRENCH
 • Bolt Capacity : 5/8"
 • Free Speed : 8,000 rpm
 • Max. Torque : 295 ft-lbs
 • AVG.Air Consumption : 4.0 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • Length : 174 mm
 • Net Weight : 1.52 kg
บล็อกลม SQ 3/4 รุ่นปืน
ITI - 1540B บล็อกลม SQ 3/4 " รุ่นปืน
 • TWIN HAMMER IMPACT WRENCH
 • Bolt Capacity : 3/4 "
 • Free Speed : 6,500 rpm
 • Max. Torque : 1,475 ft-lbs
 • AVG.Air Consumption : 9 CFM
 • AIR Inlet Size : 3/8" NPT
 • Length : 240 mm
 • Net Weight : 3.40 kg
บล็อกลม SQ 3/8 รุ่นปืน
ITI - 1365 บล็อกลม SQ 3/8" รุ่นปืน งานหนัก
 • IMPACT WRENCH TWO HAMMER CLUTCH
 • Bolt Capacity : 3/8"
 • มีวาล์วเก็บเสียง
 • Free Speed : 10,000 rpm
 • Max. Torque : 70 ft-lbs
 • Air Consumption : 13 CFM
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • Lenght : 217 mm.
 • Net Weight : 0.91 kg
บล็อกลม SQ 3/8 รุ่นตรง งานหนัก
ITI - 1370 บล็อกลม SQ 3/8" รุ่นตรง งานหนัก
 • IMPACT WRENCH TWO HAMMER CLUTCH
 • Bolt Capacity : 3/8"
 • มีวาล์วเก็บเสียง
 • Free Speed : 10,000 rpm
 • Max. Torque : 80 ft-lbs
 • Air Consumption : 13 CFM
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • Lenght : 211 mm.
 • Net Weight : 1.20 kg
บล็อกลม SQ 1/2 รุ่นปืน เพลายาว
ITI - 1422B บล็อกลม SQ 1/2" รุ่นปืน เพลายาว
 • IMPACT WRENCH W/2" EXTENDED ANVIL
 • Bolt Capacity : 1/2"
 • W / Socket : 14, 17, 19, 21
 • Free Speed : 8,000 rpm
 • Max. Torque : 280 ft-lbs
 • Air Consumption : 18 CFM
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • Lenght : 245 mm.
 • Net Weight : 2.88 kg
บล็อกลม SQ 1/2 รุ่นปืน ตัวเบา
ITI - 1405 บล็อกลม SQ 1/2" รุ่นปืน ตัวเบา
 • IMPACT WRENCH
 • Bolt Capacity : 1/2"
 • W / Socket : 14, 17, 19, 21
 • Free Speed : 7,500 rpm
 • Max. Torque : 200 ft-lbs
 • Air Consumption : 15 CFM
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • Lenght : 160 mm.
 • Net Weight : 1.7 kg
บล็อกลม SQ1/4รุ่นตัวสั้นด้ามฟรีลม
ITI - 1200B บล็อกลม SQ 1/4" รุ่นตัวสั้น ด้ามฟรีลม
 • RATCHET WRENCH REAR EXHAUST
 • Bolt Capacity : 1/4"
 • Free Speed : 250 rpm
 • Max. Torque : 200 ft-lbs
 • Air Consumption : 7 CFM
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • Lenght : 167 mm.
 • Net Weight : 0.5 kg
บล็อกลม SQ3/8รุ่นตัวสั้นด้ามฟรีลม
ITI - 1205B บล็อกลม SQ 3/8" รุ่นตัวสั้น ด้ามฟรีลม
 • RATCHET WRENCH REAR EXHAUST
 • Bolt Capacity : 1/4"
 • Free Speed : 250 rpm
 • Max. Torque : 200 ft-lbs
 • Air Consumption : 7 CFM
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • Lenght : 167 mm.
 • Net Weight : 0.51 kg
บล็อกลม SQ 1/2 รุ่นตัวใหญ่ งานหนัก ด้ามฟรีลม
ITI - 1435 บล็อกลม SQ 1/2" รุ่นตัวใหญ่ งานหนัก ด้ามฟรีลม
 • RATCHET WRENCH REAR EXHAUST
 • Bolt Capacity : 1/2"
 • Free Speed : 140 rpm
 • Max. Torque : 90 ft-lbs
 • Air Consumption : 12 CFM
 • Air Inlet Size : 1/4" NPT
 • Lenght : 370 mm.
 • Net Weight : 1.90 kg
ไขควงลมขันสกรู
ITI - 1051 ไขควงลมขันสกรู 5 - 6 มม.
 • IMPACT DRIVER TWO - HAMMER CLUTCH
 • Capacity : 5 mm
 • Drive : 1/4" HEX
 • Max Torque : 25.16 ft-lbs
 • Free Speed : 12,500 rpm
 • Air Consumption : 8 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • Length : 195 mm
 • Net Weight : 0.64 kg
ไขควงลมขันสกรู
ITI - 1060 ไขควงลมขันสกรู 6 มม.
 • IMPACT DRIVER TWO - HAMMER CLUTCH
 • Capacity : 6 mm
 • Drive : 1/4" HEX
 • Max Torque : 42.92 ft-lbs
 • Free Speed : 10,000 rpm
 • Air Consumption : 10 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • Length : 207 mm
 • Net Weight : 0.90 kg
ไขควงลมขันสกรู
ITI - 1061 ไขควงลมขันสกรู 6 มม.
 • IMPACT DRIVER TWO - HAMMER CLUTCH
 • Capacity : 6 mm
 • Drive : 1/4" HEX
 • Max Torque : 42.92 ft-lbs
 • Free Speed : 10,000 rpm
 • Air Consumption : 10 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • Length : 190 mm
 • Net Weight : 0.87 kg
ไขควงลมขันสกรู
ITI - 1161 ไขควงลมขันสกรู 5 - 6 มม.
 • ADJUSTABLE CLUTCH SCREWDRIVER REVERSIBLE
 • Capacity : 6 mm
 • Drive : 1/4" HEX
 • Max Torque : 3.18 - 6.5 ft-lbs
 • Free Speed : 1,800 rpm
 • Air Consumption : 8 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • Length : 250 mm
 • Net Weight : 1.04 kg
ไขควงลมขันสกรู
ITI - 1370D ไขควงลมขันสกรู รุ่นตรง งานหนัก 8 มม.
 • IMPACT DRIVER TWO - HAMMER CLUTCH
 • Capacity : 8 mm
 • Drive : 1/4" HEX
 • Max Torque : 79.18 ft-lbs
 • Free Speed : 10,000 rpm
 • Air Consumption : 13 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • มีวาล์วเก็บเสียง
 • Length : 222 mm
 • Net Weight : 1.21 kg
ไขควงลมขันสกรู
ITI - 1166 ไขควงลมขันสกรู รุ่นปืน 6 มม.
 • ADJUSTABLE CLUTCH SCREWDRIVER - REVERSIBLE
 • Capacity : 6 mm
 • Drive : 1/4" HEX
 • Max Torque : 3.92 - 7.55 ft-lbs
 • Free Speed : 1,800 rpm
 • Air Consumption : 8 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • Length : 175 mm
 • Net Weight : 1.17 kg
ไขควงลมขันสกรู
ITI - 1166 - 8 ไขควงลมขันสกรู รุ่นปืน 6 - 8 มม.
 • ADJUSTABLE CLUTCH SCREWDRIVER - REVERSIBLE
 • Capacity : 8 mm
 • Drive : 1/4" HEX
 • Max Torque : 4.92 - 9.03 ft-lbs
 • Free Speed : 800 rpm
 • Air Consumption : 8 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • Length : 205 mm
 • Net Weight : 1.35 kg
ไขควงลมขันสกรู
ITI - 1065 ไขควงลมขันสกรู รุ่นปืน 6 มม.
 • IMPACT DRIVER TWO - HAMMER CLUTCH
 • Capacity : 6 mm
 • Drive : 1/4" HEX
 • Max Torque : 42.92 ft-lbs
 • Free Speed : 13,500 rpm
 • Air Consumption : 10 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • Length : 165 mm
 • Net Weight : 0.98 kg
ไขควงลมขันสกรู
ITI - 1356D ไขควงลมขันสกรู รุ่นปืน 8 มม.
 • IMPACT DRIVER ROLLER CLUTCH
 • Capacity : 8 mm
 • Drive : 1/4" HEX
 • Max Torque : 61.42 ft-lbs
 • Free Speed : 10.000 rpm
 • Air Consumption : 10 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • Length : 140 mm
 • Net Weight : 1.13 kg
ไขควงลมขันสกรู
ITI - 1365D ไขควงลมขันสกรู 8 - 10 มม.
 • IMPACT DRIVER TWO - HAMMER CLUTCH
 • Capacity : 8 mm
 • Drive : 1/4" HEX
 • Max Torque : 79.18 ft-lbs
 • Free Speed : 10,000 rpm
 • Air Consumption : 13 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • มีวาล์วเก็บเสียง
 • Length : 136 mm
 • Net Weight : 1.32 kg
สว่านลม
ITI - 2015AD สว่านลม 3/8" รุ่นตรง
 • STRAIGHT DRILL
 • Capacity : 1/4"/li>
 • Free Speed : 6,000 rpm
 • Air Consumption : 4.2 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • Length : 231 mm
 • Net Weight : 1.06 kg
สว่านลม
ITI - 5500 สว่านลม 3/8"
 • LIGHT DUTY PLANETARY GEAR DRILL
 • Capacity : 3/8"
 • Free Speed : 2,600 rpm/li>
 • Air Consumption : 2.5 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • Length : 130 mm
 • Net Weight : 0.79 kg
สว่านลม
ITI - 5305 สว่านลม 3/8" รุ่นงานหนัก ซ้าย - ขวา
 • PLANETRY GEAR DRILL REVERSIBLE
 • Capacity : 3/8"
 • Free Speed : 2,000 rpm
 • Air Consumption : 3.9 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • Length : 132 mm
 • Net Weight : 1.02 kg
สว่านลม
ITI - 5305 - 8 สว่านลม 1/2" รุ่นงานหนัก ซ้าย - ขวา
 • PLANETRY GEAR DRILL REVERSIBLE
 • Capacity : 1/2"
 • Free Speed : 800 rpm
 • Air Consumption : 10 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • Length : 185 mm
 • Net Weight : 1.16 kg
สว่านลม
ITI - 5505 สว่านลม 3/8" รุ่นงานหนัก ซ้าย - ขวา
 • PLANETRY GEAR DRILL REVERSIBLE
 • Capacity : 3/8"
 • Free Speed : 1,800 rpm
 • Air Consumption : 10 CFM
 • AIR Inlet Size : 1/4" NPT
 • Length : 150 mm
 • Net Weight : 0.90 kg
ชนิด / TYPE เบอร์เพชร / Grit Size เบอร์สั่ง / Order No.
หัวเจียรเรซิ่น / Resinoid point Brown #120 N413 N515 N617 N820 N1020
ประสิทธิภาพดีกว่า / More Efficiency
หัวเจียรหุ้มยาง / Resinoid point Green #120 R413 R515 R617 R820 R1020
ขัดหน้าขึ้นเงาง่าย / More shinning suface

 • หมายเตุ / REMARK
 • 1. แกนมาตรฐานคือ Dia3.0 mm. และ Dia 2.34 mm. หรือ Dia 3.175 mm. มีจำหน่ายตามต้องการ Standard shank is Dia 3.0 mm. and Dia 2.34 mm. or Dia 3.175 mm. are available on your request.
 • 2. เครื่องหมายที่มี " * " จะมีจำหน่ายแค่แกน 3.0 mm. และ แกน 3.175 mm. The tools with " * " mark. Just available for Dia 3.0 mm. and Dia 3.175 mm. shank.


Order No. AFW - 01H AFW - 02H AFW - 03H AFW - 04H
DIA Dia3.2 Dia4.7 Dia6.4 Dia9.5
Order No. AFW - 01 AFW - 02 AFW - 03 AFW - 04 AFW - 05
DIA Dia4 Dia5 Dia6 Dia8 Dia10

Order No. AFW - 05H AFW - 06H AFW - 07H AFW - 08H
TxW 6.4 x 6.4 3.2 x 6.4 3.2 x 9.5 6.5 x 12.7
หินขัดน้ำมันเซรามิค

เบอร์เพชรและรหัสสี / Grit Size & Color Code :

Grit Size #180 #250 #280 #320 #400 #700 #1200
สี น้ำตาล ส้ม ดำ น้ำเงินเข้ม น้ำเงิน เหลือง แดง
color Brown Orange Black Nave Blue Blue Yellow Red
รหัส / CODE C O D N B Y R
หินขัดน้ำมันเซรามิค

ขนาด / Specification

T x W x L เบอร์เพชร / Grit Size & Order No.;
Dia x L #180 #250 #280 #360 #400 #700 #1200
1x4x100 CSC-1004 CSO-1004 CSD-1004 CSN-1004 CSB-1004 CSY-1004 CSR-1004
1x6x100 CSC-1006 CSO-1006 CSD-1006 CSN-1006 CSB-1006 CSY-1006 CSR-1006
1x410100 CSC-1010 CSO-1010 CSD-1010 CSN-1010 CSB-1010 CSY-1010 CSR-1010
Dia3.0x100 CGC-30 CGO-30 CGD-30 CGN-30 CGB-30 CGY-30 CGR-30

แนะนำการใช้ / Recommendation

เบอร์เพชร / Grit Size วิธีการใช้ / Application
#180 , #250 , #280 เพื่อขจัดสิ่งสกปรกบนผิวหน้าหลังใช้กับเครื่องจักรที่หยาบหรือสะเก็ด EDM ของเครื่องมือและเหล็กดาย
To remove the tough machining surface or hard EDM scale of fot and die steels.
#360 , #400 งานทั่วไปของรอยข่วนบนผิวหน้าของเครื่องมือและเหล็กดาย
General lapping of ner suface scrath line of tool & die steels.
#700 , #1200 ก็บงานและขัดเงาละเอียด
Fine polishing & finishing
Dia 3.0 mm. / round สามารถใช้เจียรเฉพาะจุด (สูงสุดสุดระยะ 50 mm.) หรือลับคมสำหรับรายละเอียดของงานขัดเจียร
It can be used like grinding point (mix. length 50 mm.), or by sharpening it for detail lapping.
หินขัดน้ำมันเซรามิค

แนะนำการใช้ / Recommendation

หินน้ำมันจิ๋วเซรามิค Fiber คือ ใช้หินน้ำมันเซรามิค Fiber ธรรมดาตัดเป็นขนาดเล็ก จาก 0.5 x 0.5 mm. ถึง 1 x 2 mm. โดยเฉพาะเจาะจงใช้กับ Mold ขนาดเล็กต่างๆ หรืองานแต่งอื่นๆ เนื่องจากเซรามิค Fiber มีส่วนประกอบที่ทนทานต่อการหักงอสูง สามารถแก้ปัญหาการหักง่ายของหินน้ำมันทั่วไป หรือ หิน Rubyหินน้ำมันจิ๋วเซรามิค Fiber สามารถใช้กับงานแต่ง Mold ชนิดต่างๆ และงานขัดเงาชิ้นส่วนต่างๆ โดนเฉพาะงานแกะสลักที่ต้องแต่งเติม พื้นที่เล็กชายโครง ขัดเงามุมที่เล็กละเอียดของ Mold หรือพื้นที่เล็กที่ซับซ้อนต้องการแต่งเติม

ขนาด / Specification

ขนาด เบอร์เพชรและเบอร์สั่ง / Grit Size & Oder No. การใช้ตัวยืด
Diamensions #250 #400 #700 #1200 Holder
0.5 x 0.5 x 50L MOS - 055 MBS - 055 MYS - 055 MRS - 055 XH - 007
0.7 x 0.7 x 50L MOS - 075 MBS - 075 MYS - 075 MRS - 075 XH - 009
0.9 x 0.9 x 50L MOS - 095 MBS - 095 MYS - 095 MRS - 095 XH - 013
1.0 x 2.0 x 100L MOS - 121 MBS - 121 MYS - 121 MRS - 121 XH - 200
Dia0.9 x 50L MOG - 105 MBG - 105 MYG - 105 MRG - 105 XH - 009
Dia2.0 x 100L MOG - 201 MBG - 201 MYG - 201 MRG - 201 XH - 200

ตัวยึดจับหินน้ำมัน
หินน้ำมัน
CODE ITEM SPEC.(WxTxL) GRIT SIZE
01 หินขัดน้ำมันแบบ EDM / DF 25x6x150 #120, #150, #180, #220, #320, #400, #600, #800, #1000
02 หินขัดน้ำมันแบบ EDM / DF 13x6x150 #120, #150, #180, #220, #320, #400, #600, #800, #1000
03 หินขัดน้ำมันแบบ EDM / DF 6x6x150 #120, #150, #180, #220, #320, #400, #600, #800, #1000
04 หินขัดน้ำมันแบบ EDM / DF 25x3x150 #120, #150, #180, #220, #320, #400, #600, #800, #1000
05 หินขัดน้ำมันแบบ EDM / DF 3x3x150 #120, #150, #180, #220, #320, #400, #600, #800, #1000
06 หินขัดน้ำมันแบบ EDM / DF 6x3x150 #120, #150, #180, #220, #320, #400, #600, #800, #1000
07 หินขัดน้ำมันแบบ EDM / DF 13x13x150 #120, #150, #180, #220, #320, #400, #600, #800, #1000
08 หินขัดน้ำมันแบบ EDM / DF 13x16x150 #120, #150, #180, #220, #320, #400, #600, #800, #1000
09 หินขัดน้ำมันแบบ EDM / DF 10x10x150 #120, #150, #180, #220, #320, #400, #600, #800, #1000
dgs tsubosan kyocera bosch dijet ushio krisbow kennametal korloy inc anchor hitachi nitto ridgid osg a.l.m.t.corp asahi diamond 3m sandy sborn showa sumitomo hongia yokota xebec isear chain kinik grit trakita somta fuji imada sus m.a.ford okazaki widia misubihi winstar sp air kanetec norton tone buffalo uryu tanoi trusco nachi big vertex hanita minimo sandvik rsk best yamawa swd cherry standard abrasives puma mitutoyo mirka kovet 7leaders vessel chiyada
เครื่องมืออุตสาหกรรม อินเตอร์
บริษัท เครื่องมืออุตสาหกรรม อินเตอร์ จำกัด111/6-7 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
TEL : (038) 717-566 (AUTO),717-552
FAX :(038) 717-535,717-294
iti@industrialtools.co.th
"ศูนย์รวมเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูง"
บริการให้คำปรึกษา
และผลิตเครื่องมือตามแบบ

สายด่วน 24 ชม.
2015 Industrial Tools Inter. All Rights Reserved